دانلود رایگان مقالات انگلیسی مهندسی مکانیک

ترجمه مقاله مدل سازی مبتنی بر توزیع گاوسی برای پیش بینی عمق برش پروفیل های کرف

ترجمه مقاله مدل سازی مبتنی بر توزیع گاوسی برای پیش بینی عمق برش پروفیل های کرف

  • مبلغ: ۹۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله تاثیر جریان جوشکاری بر خصوصیات مکانیکی مفاصل فولادی نرم - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تاثیر جریان جوشکاری بر خصوصیات مکانیکی مفاصل فولادی نرم - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۶۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله طراحی ژنراتور ورنیر مغناطیس دائمی برای سیستم توربین بادی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله طراحی ژنراتور ورنیر مغناطیس دائمی برای سیستم توربین بادی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله اعتماد نسبت به خودروهای بی سرنشین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اعتماد نسبت به خودروهای بی سرنشین - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله بهبود عملکرد روغن توربین با استفاده از روغن های پایه گاز به مایع (GLT)

ترجمه مقاله بهبود عملکرد روغن توربین با استفاده از روغن های پایه گاز به مایع (GLT)

  • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله  رویکرد جدید مدیریت برای روغن های توربین

ترجمه مقاله رویکرد جدید مدیریت برای روغن های توربین

  • مبلغ: ۲۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله طراحی SRM مبتنی بر بهینه سازی چند منظوره زیرفضای دنباله - نشریه IEEE

ترجمه مقاله طراحی SRM مبتنی بر بهینه سازی چند منظوره زیرفضای دنباله - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله مدل سازی و کنترل توربین و مزرعه بادی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل سازی و کنترل توربین و مزرعه بادی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 26
صفحات فارسی: 30