ترجمه مقاله طراحی ژنراتور ورنیر مغناطیس دائمی برای سیستم توربین بادی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله طراحی ژنراتور ورنیر مغناطیس دائمی برای سیستم توربین بادی - نشریه IEEE
قیمت خرید این محصول
۴۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
طراحی ژنراتور ورنیر مغناطیس دائمی هدایت مستقیم برای سیستم توربین بادی
عنوان انگلیسی
Design of a Direct Drive Permanent Magnet Vernier Generator for a Wind Turbine System
صفحات مقاله فارسی
26
صفحات مقاله انگلیسی
11
سال انتشار
2018
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نشریه
آی تریپل ای - IEEE
فرمت مقاله انگلیسی
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فرمت ترجمه مقاله
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله
بی نازنین
سایز ترجمه مقاله
14
نوع مقاله
ISI
نوع ارائه مقاله
ژورنال
شناسه ISSN مجله
2329-3721
کد محصول
12430
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
ضمیمه
ندارد ☓
بیس
نیست ☓
مدل مفهومی
ندارد ☓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
دارد ✓
فرضیه
ندارد ☓
رفرنس در ترجمه
در انتهای مقاله درج شده است
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی مکانیک - برق - تبدیل انرژی - طراحی جامدات - سیستم های قدرت
کلمات کلیدی
هدایت مستقیم - ژنراتور - ماشین ورنیر - توربین بادی
کلمات کلیدی انگلیسی
direct drive - generator - vernier machine - wind turbine
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1109/ECCE.2018.8557731
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. ملاحظات طراحی برای ژنراتور های بادی هدایت مستقیم
3. همبستگی های بین ثابت های مدار و حالت های هندسی ژنراتورهای ورنیر PM با سیم کشی متمرکز
4. تعیین حالت های هندسی PMVG
5. شبیه سازی و نتایج آزمایش
6. جمع بندی
منابع
تصاویر فایل ورد ترجمه مقاله (جهت بزرگنمایی روی عکس کلیک نمایید)
       
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

در این مطالعه، یک روش طراحی جدید برای ژنراتور های ورنیر مغناطیس ثابت با هدایت مستقیم (DDPMVG) برای سیستم های توربین بادی سبک با توان بالا و بدون جعبه دنده ارائه شده است. زمانی که الزام توان حداکثری در نظر گرفته شود، سرعت های مبنا و ماکسیموم برای ژنراتور، اول از مشخصه های ایرودینامیک تیغه های توربین بادی به دست می آید. سپس پارامتر های الکتریکی ضروری برای ژنراتور ها با در نظر داشتن طرح کنترل بیشترین پارامتر گشتاور (MTPA) در ژنراتور های PM محاسبه می شود. برای مشخص کردن حالت هندسی مناسب برای پارامتر های به دست آمده، همبستگی های بین پارامتر ها و حالت های هندسی PMVG با در نظر داشتن سیم بندی های متمرکز، به دست می آیند. با استفاده از همبستگی های به دست آمده و پارامتر های ایجاد شده، یک فرایند طراحی سیستمی از PMVG ارائه می شود. برای یک مورد پژوهی، یک 5kW DD-PMVG با روتور خارجی با استفاده از روش پیشنهاد شده، طراحی می شود. مشخصه های عملکردی ژنراتورهای طراحی شده نیز با شبیه سازی های المان محدود (FE) تحلیل شده و سپس با نتایج پیش بینی شده با تحلیل ها، مقایسه می شود. در نهایت، نتایج آزمایش ها ارائه می شوند.

 

ملاحظات طراحی برای ژنراتور های بادی هدایت مستقیم
الف) محاسبه گشتاور و سرعت دورانی
توان منتقل شده به روتور توربین از باد را می توان با استفاده از معادله زیر به دست آورد: که Pair نشان دهنده انرژی جنبشی از هوای در حال حرکت، Cp نشان دهنده ضریب توان کمتر از 0.59 از حد بتز، Ablade نشان دهنده مساحت تیغه روتور، Rblade نشان دهنده شعاع تیغه و p نشان دهنده تراکم بار به صورت تخمینی به صورت می باشد. همچنین هم نشان دهنده سرعت باد است. در سیستم توربین های بادی، سرعت های آستانه، سرعت نامه و سرعت قطع در باد نیز بر اساس ملاحظات ظرفیت توربین بادی مشخص می شود. در این مطالعه، این سرعت ها به ترتیب به صورت 3m/s، 9m/s و 15m/s می باشند که این سرعت ها در شکل 1a نمایش داده شده است. تولید توان در سرعت آستانه شروع می شود و بر اساس مکعب سرعت باد افزایش پیدا می کند. بعد از رسیدن به سرعت نامی، توان کنترل می شود تا به صورت ثابت، سرعت باد به سرعت قطع برسد. در حالت عملی، می توان از نسبت نوک- سرعت ، یا در معادله 2 استفاده کرد تا سرعت دورانی روتور توربین را اندازه گیری کرد که در این مطالعه، نشان دهنده سرعت زاویه ای روتور می باشد.

 

مشخصه های عادی از منحنی برای روتور با دو تیغه در شکل 1b نشان داده شده است که بیشترین Cp به صورت 0.45 زمانی به دست می آید که نسبت حدود 7 باشد [32] . ازین رو، برای یک توان ماکسیموم مشخص 5kW، Ablade در معادله 1 با استفاده از Cp به مقدار 0.45 محاسبه می شود و ازین رو شعاع تیغه روتور نیز به دست می آید. در نهایت، سرعت مبنا در روتور توربین ها را می توان با استفاده از معادله 2 و به صورت 7 به دست آورد که در نتیجه باعث می شود گشتاور توربین در هر سرعت به دست بیاید که در جدول 1 ارائه شده است. باید خاطر نشان کرد که به علت این که ژنراتور های DD در نظر گرفته شده است، سرعت و گشتاور توربین ها مشابه با ژنراتور می باشد.

 

ب) بررسی کردن پارامتر های مدار برای ژنراتور های PM با در نظر داشتن طرح کنترل MTPA
شکل 2 نشان دهنده طرح شماتیک برای سیستم توربین بادی با ژنراتور غیر برجسته می باشد که با استفاده از مدار معادل بر اساس هر فاز نمایش داده شده است که شامل نیروی الکتریکی حرکتی بازگشتی (EMF) به صورت Eb و راکتانس سنکرون Xsyn و مقاومت سیم پیچ ها به صورت R می باشد. با چشم پوشی کردن نسبت به R برای راحتی تحلیلها، معادله ولتاژ برای ژنراتور در قاب DQ را می توان به صورت معادله 3 نشان داد و به صورت یک دایره در محور جریان DQ در شکل 3 نشان داده شده است که مرکز آن ، Cv به صورت در معادله 3 می باشد. در طرف دیگر، یک حد ماکسیموم جریان مجاز می باشد که مبتنی بر ظرفیت گرمایی ماشین الکتریکی و یا ظرفیت توان مبدل می باشد و با استفاده از یک دایره با شعاع حول محور نمایش داده شده است. برای ماشین های الکتریکی غیر برجسته، تنها جریان محور Q به صورت Iq بر روی تولید گشتاور تاثیر دارد که این موضوع در معادله 4 نشان داده شده است:


بدون دیدگاه