دانلود رایگان مقالات انگلیسی مهندسی برق

ترجمه مقاله گزارش بازبینی برای تولید نسل بعدی فناوری CMOS به عنوان اسپینترونیک

ترجمه مقاله گزارش بازبینی برای تولید نسل بعدی فناوری CMOS به عنوان اسپینترونیک

 • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله دستگاه هوشمند پوشیدنی دستی برای سیستم تفسیر زبان اشاره - نشریه IEEE

ترجمه مقاله دستگاه هوشمند پوشیدنی دستی برای سیستم تفسیر زبان اشاره - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله اندازه گیری نرخ اشتباه BIT در شبکه فیبر نوری با تحلیلگر اترنت - نشریه IEEE

ترجمه مقاله اندازه گیری نرخ اشتباه BIT در شبکه فیبر نوری با تحلیلگر اترنت - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله انتقال برق بی سیم با توجه به زاویه شیب سیم پیچ

ترجمه مقاله انتقال برق بی سیم با توجه به زاویه شیب سیم پیچ

 • مبلغ: ۳۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله بررسی تاثیر لامپ های فلورسنت فشرده در سیستمهای توزیع برق - نشریه IEEE

ترجمه مقاله بررسی تاثیر لامپ های فلورسنت فشرده در سیستمهای توزیع برق - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله آسیب پذیری سیستم های کنترل در کاربردهای اینترنت اشیا - نشریه IEEE

ترجمه مقاله آسیب پذیری سیستم های کنترل در کاربردهای اینترنت اشیا - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله کاهش مشکلات کیفیت برق در سیستم های تولید پراکنده - نشریه IEEE

ترجمه مقاله کاهش مشکلات کیفیت برق در سیستم های تولید پراکنده - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۵۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 44
ترجمه مقاله لامپ های کم مصرف فلورسنت و تأثیر آنها بر کیفیت برق - نشریه IEEE

ترجمه مقاله لامپ های کم مصرف فلورسنت و تأثیر آنها بر کیفیت برق - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله توزیع موازی: الگوی جدیدی از توزیع سیستم قدرت الکتریکی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله توزیع موازی: الگوی جدیدی از توزیع سیستم قدرت الکتریکی - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله بررسی و مقایسه عملکرد خازن های سری تحت کنترل گیت و تریستور - نشریه IEEE

ترجمه مقاله بررسی و مقایسه عملکرد خازن های سری تحت کنترل گیت و تریستور - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۶۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله مدل معتبر EMT نوع عمومی توربین بادی مبدل کامل - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مدل معتبر EMT نوع عمومی توربین بادی مبدل کامل - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۶۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 26