تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله بررسی و مقایسه عملکرد خازن های سری تحت کنترل گیت و تریستور – نشریه IEEE

عنوان فارسی: بررسی و مقایسه عملکرد خازن های سری تحت کنترل گیت و تریستور برای تثبیت ولتاژ بارهای حساس
عنوان انگلیسی: Examination and Comparison of Thyristor and Gate-Controlled Series Capacitors Performance for the Voltage Stabilization of Sensitive Loads
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 14
سال انتشار : 2021 نشریه : آی تریپل ای - IEEE
فرمت مقاله انگلیسی : pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش فرمت ترجمه مقاله : pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله : بی نازنین سایز ترجمه مقاله : 14
نوع مقاله : ISI نوع ارائه مقاله : کنفرانس
کد محصول : 11937 وضعیت ترجمه : انجام شده و آماده دانلود در فایل ورد و pdf
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.85Mb
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله: مهندسی برق، سیستم های قدرت، مهندسی الکترونیک
مجله: دوازدهمین کنفرانس الکترونیک قدرت، سیستم های محرک و فناوری - 12th Power Electronics
دانشگاه: دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
کلمات کلیدی: جبران سازی سری، ثبات ولتاژ، GCSC، TCSC، کمپانساتور سری قابل کنترل
کلمات کلیدی انگلیسی: series compensation - voltage stability - GCSC - TCSC - controllable series compensator
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به صورت عدد درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: تایپ شده است ✓
ضمیمه: ندارد ☓
بیس: نیست ☓
مدل مفهومی: ندارد ☓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: ندارد ☓
فرضیه: ندارد ☓
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در انتهای مقاله درج شده است
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1109/PEDSTC52094.2021.9405938
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. اصول عملکرد TCSC و GCSC

3. توصیف سیستم قدرت مورد مطالعه

4. تثبیت ولتاژ با استفاده از جبران سازی سری

A. خط انتقال بدون جبران سازی سری

B. جبران سازی خط انتقال با استفاده از خازن ثابت

C. جبران سازی خط انتقال با استفاده از یک خازن متغیر

a) جبران خط انتقال با استفاده از GCSC

b) جبران خط انتقال با استفاده از TCSC

5. مقایسه رتبه بندی اجزای GCSC و TCSC

A. مقایسه ظرفیت خازن ها

B. ولتاژ نامی خازن ها

C. جریان نامی خازن ها

D. حداکثر جریان سوئیچ ها

E. حداکثر ولتاژ سوئیچ ها

6. نتیجه گیری

منابع

 

نمونه متن انگلیسی

Abstract

This paper investigates and analyzes a new application of two types of controllable series compensators, GCSC and TCSC, in fixing a bus voltage feeding a sensitive load. After introducing the operation principles of the GCSC and TCSC, it is revealed that the studied system provides good performance neither without compensation nor with series compensation with a fixed capacitor. Then, it is shown that if controllable compensators are used, it is possible to prevent voltage variations of the bus that feeds the sensitive load. Finally, a comparison is made between the rating of the components of the GCSC and TCSC, which results indicate the superiority of the former. In this study, all time-domain simulations are done using MATLAB/Simulink.

I. INTRODUCTION

In the power system, power quality has great importance for electrical equipment and end consumers. For sensitive loads, this issue is becoming more and more of a concern, so all discussions about the reliability of power systems should include the issue of power quality. The definition of power quality is generally based on holding the voltage of the system on a nominal range, nominal frequency, and sinusoidal waveform [1]. In recent years, the injection of reactive power into transmission lines has been used to improve the power quality problem in feeding specific loads and increasing the power capability of transmission lines using series and parallel compensators. In this regard, the use of series compensators is preferable to parallel compensators. One of the most important reasons for this superiority is the lower sensitivity of the series compensators to the load characteristics of the system and the position of the equipment in the transmission line [2].

VI. CONCLUSION

In this paper, the application and control of two types of controllable namely GCSC and TCSC in fixing a bus voltage feeding a sensitive load voltage were investigated. Simulation results show that if the controller is designed properly, these compensators can stabilize the load voltage and prevent it from variations. Finally, a comparison was made between these two types of controllable series compensators, which resulted in GCSC superiority over TCSC.

نمونه متن ترجمه

چکیده

این مقاله به بررسی و تجزیه و تحلیل یک برنامه جدید از دو نوع کمپانساتور سری تحت کنترل گِیت و تریستور ، GCSC و TCSC ، در تثبیت ولتاژ باس که یک بار حساس را تغذیه می کند، می پردازد. پس از معرفی اصول عملکرد GCSC و TCSC ، مشخص می شود که سیستم مورد مطالعه نه بدون جبران سازی، و نه با جبران سازی سری با یک خازن ثابت، عملکرد خوبی را ارائه نمی دهد. سپس نشان داده می شود که اگر از کمپانساتورهای قابل کنترل استفاده شود، می توان از تغییرات ولتاژ باس که بار حساس را تغذیه می کند جلوگیری کرد. در آخر، مقایسه ای بین رتبه بندی اجزای GCSC و TCSC انجام می شود که نتیجه آن برتری مورد اول را نشان می دهد. در این مطالعه، تمام شبیه سازی های حوزه زمانی با استفاده از MATLAB/Simulink انجام شده است.

1. مقدمه

در سیستم قدرت، کیفیت برق اهمیت زیادی برای تجهیزات الکتریکی و مصرف کنندگان نهایی دارد. در مورد بارهای حساس، این مسئله بیش از پیش نگران کننده است، بنابراین موضوع کیفیت قدرت باید در همه بحث ها پیرامون قابلیت اطمینان سیستم های قدرت مد نظر قرار گیرد. تعریف کیفیت توان، بطور کلی مبتنی بر حفظ ولتاژ سیستم در محدوده نامی، فرکانس نامی و شکل موج سینوسی است (1). در سالهای اخیر، تزریق توان راکتیو به خطوط انتقال برای بهبود مشکل کیفیت برق در تغذیه بارهای خاص و افزایش قابلیت قدرت خطوط انتقال با استفاده از کمپانساتورهای سری و موازی مورد استفاده قرار گرفته است. در این راستا، استفاده از کمپانساتورهای سری بر کمپانساتورهای موازی ارجحیت دارد. یکی از مهمترین دلایل این ارجحیت، حساسیت کمتر کمپانساتورهای سری نسبت به ویژگی های بار سیستم و موقعیت تجهیزات در خط انتقال است (2).

6. نتیجه گیری

در این مقاله، کاربرد و کنترل دو نوع قابل کنترل یعنی GCSC و TCSC در تثبیت ولتاژ باس، و تغذیه ولتاژ بار حساس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج شبیه سازی نشان می دهند که اگر کنترلگر از طراحی مناسبی برخوردار باشد، این کمپانساتورها می توانند ولتاژ بار را تثبیت کرده و از تغییرات آن جلوگیری کنند. در آخر، این دو نوع کمپانساتور سری قابل کنترل با هم مقایسه شدند و برتری GCSC نسبت به TCSC مشخص شد.

تصاویر فایل ورد ترجمه مقاله (جهت بزرگنمایی روی عکس کلیک نمایید)