دانلود رایگان مقالات انگلیسی مهندسی برق

ترجمه مقاله مدلسازی سیستم گراندینگ در EMTP/ATP براساس پاسخ فرکانسی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مدلسازی سیستم گراندینگ در EMTP/ATP براساس پاسخ فرکانسی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله شاخص اولویت بندی ایمنی الکتریکی برای تجهیزات پزشکی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله شاخص اولویت بندی ایمنی الکتریکی برای تجهیزات پزشکی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله لغو هارمونیک با مخلوط کردن بارهای غیرخطی تک فاز و سه فاز - نشریه IEEE

ترجمه مقاله لغو هارمونیک با مخلوط کردن بارهای غیرخطی تک فاز و سه فاز - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله طراحی SRM مبتنی بر بهینه سازی چند منظوره زیرفضای دنباله - نشریه IEEE

ترجمه مقاله طراحی SRM مبتنی بر بهینه سازی چند منظوره زیرفضای دنباله - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله کنترل بازوی ربات با استفاده از شبکه های عصبی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کنترل بازوی ربات با استفاده از شبکه های عصبی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله مدل سازی بارهای غیرخطی و تخمین هارمونیک ها در سیستم توزیع صنعتی

ترجمه مقاله مدل سازی بارهای غیرخطی و تخمین هارمونیک ها در سیستم توزیع صنعتی

  • مبلغ: ۳۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 18