دانلود رایگان مقالات انگلیسی مهندسی برق

دانلود ترجمه مقاله پردازش جداسازی سیگنال گفتار با تخمین رنج گام - مجله اشپرینگر

دانلود ترجمه مقاله پردازش جداسازی سیگنال گفتار با تخمین رنج گام - مجله اشپرینگر

  • مبلغ: ۲۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 26
دانلود ترجمه مقاله طراحی سیستم ردیابی خورشیدی خودکار بر مبنای ARM - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله طراحی سیستم ردیابی خورشیدی خودکار بر مبنای ARM - مجله IEEE

  • مبلغ: ۱۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9
دانلود ترجمه مقاله طراحی ساختار و سیستم کنترل براساس سیستم جدید تغذیه - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله طراحی ساختار و سیستم کنترل براساس سیستم جدید تغذیه - مجله IEEE

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
دانلود ترجمه مقاله توسعه آمپلی فایر فیبر در سیستم های مخابراتی WDM

دانلود ترجمه مقاله توسعه آمپلی فایر فیبر در سیستم های مخابراتی WDM

  • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله شبکه عصبی نویز سیگنال چند بعدی - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله شبکه عصبی نویز سیگنال چند بعدی - مجله IEEE

  • مبلغ: ۱۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13