مقالات ترجمه شده رشته روانشناسی عمومی

لیست مقالات ترجمه شده رشته روانشناسی عمومی
ترجمه مقاله آیا طلاق شخصیت شما را تغییر می دهد؟ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آیا طلاق شخصیت شما را تغییر می دهد؟ - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله ادراک ریسک و افسردگی کووید 19 در بین مهمانداران هتل - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ادراک ریسک و افسردگی کووید 19 در بین مهمانداران هتل - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله برخی از کاربردهای داده های شادکامی در اقتصاد

ترجمه مقاله برخی از کاربردهای داده های شادکامی در اقتصاد

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله توانایی و صمیمیت در موقعیت - نشریه وایلی

ترجمه مقاله توانایی و صمیمیت در موقعیت - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله استرس و مدیریت استرس در موسسات بهداشتی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله استرس و مدیریت استرس در موسسات بهداشتی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله اثرات پنج عامل بزرگ شخصیتی خود (عامل) و شریک زندگی- نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثرات پنج عامل بزرگ شخصیتی خود (عامل) و شریک زندگی- نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله رابطه بین اعتیاد به اینترنت و اضطراب در بین دانشجویان دانشگاه سرگودها

ترجمه مقاله رابطه بین اعتیاد به اینترنت و اضطراب در بین دانشجویان دانشگاه سرگودها

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله خشونت در کلاس درس - نشریه وایلی

ترجمه مقاله خشونت در کلاس درس - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله هوش هیجانی و فرآیندهای تنظیم هیجان روز به روز - نشریه الزویر

ترجمه مقاله هوش هیجانی و فرآیندهای تنظیم هیجان روز به روز - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله زیبایی و سرمایه اجتماعی: شکل های جذاب شبکه های اجتماعی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله زیبایی و سرمایه اجتماعی: شکل های جذاب شبکه های اجتماعی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16