مقالات ترجمه شده رشته روانشناسی عمومی

لیست مقالات ترجمه شده رشته روانشناسی عمومی
ترجمه مقاله استفاده از تعمق و اندیشه متعالی در دبیرستان ها - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله استفاده از تعمق و اندیشه متعالی در دبیرستان ها - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله دلبستگی، استرس و روابط رمانتیک بزرگسالان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله دلبستگی، استرس و روابط رمانتیک بزرگسالان - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله مراقبت از بیماران مبتلا به مثانه بیش فعال - نشریه وایلی

ترجمه مقاله مراقبت از بیماران مبتلا به مثانه بیش فعال - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله مراقبت از بیماران سرطانی دارای ناتوانی ذهنی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مراقبت از بیماران سرطانی دارای ناتوانی ذهنی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله آموزش و تعلیم مثبت برای حکمت - نشریه وایلی

ترجمه مقاله آموزش و تعلیم مثبت برای حکمت - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۳۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله آموزش مثبت و نقش های رهبری نوظهور مشاوران - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آموزش مثبت و نقش های رهبری نوظهور مشاوران - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله رابطه بین بخشش و رضایت زناشویی

ترجمه مقاله رابطه بین بخشش و رضایت زناشویی

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله تاثیر خویشتن بر مادیگرایی در میان نوجوانان - نشریه وایلی

ترجمه مقاله تاثیر خویشتن بر مادیگرایی در میان نوجوانان - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله تاثیر احساسات بر یادآوری - نشریه وایلی

ترجمه مقاله تاثیر احساسات بر یادآوری - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله بررسی رابطه بین گروه خونی و شخصیت

ترجمه مقاله بررسی رابطه بین گروه خونی و شخصیت

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله تجربه زنده از دانستن در مورد تولد بچه - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله تجربه زنده از دانستن در مورد تولد بچه - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۴۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 27