ترجمه مقاله ارتباط بین دینداری، خودکارآمدی عمومی، سلامت روانی و شادی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارتباط بین دینداری، خودکارآمدی عمومی، سلامت روانی و شادی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ارتباط بین دینداری، خودکارآمدی عمومی، سلامت روانی و شادی در دانشجویان کالج عرب
عنوان انگلیسی
The association between religiosity, generalized self-efficacy, mental health, and happiness in Arab college students
صفحات مقاله فارسی
12
صفحات مقاله انگلیسی
5
سال انتشار
2017
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقاله کوتاه (Short communication)
پایگاه
اسکوپوس
کد محصول
9509
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج نشده است ☓
رشته های مرتبط با این مقاله
روانشناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
روانشناسی عمومی و سنجش و اندازه گیری
مجله
شخصیت و تفاوت های فردی - Personality and Individual Differences
دانشگاه
گروه روانشناسی، دانشکده هنر، دانشگاه اسکندریه، مصر
کلمات کلیدی
دینداری، خود کارآمدی، سلامت روانی، شادی، دانشجویان کالج عرب
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.12.010
فهرست مطالب
چکیده
1- مقدمه
2- روش
2-1 - شرکت‌کنندگان
2-2- معیارها
2-2-1 معیارهای خود ارزیابی دینداری و شادی
2-2-2- مقیاس عربی خودکارآمدی
2-2-3- مقیاس عربی سلامت روان
2-2 روش
3- نتایج
4- بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Research is rare on the relationship between religiosity and subjective well-being using Arab participants. The aim of the present study was to explore the associations between religiosity, generalized self-efficacy, mental health, and happiness. A sample (N = 702) of Muslim Arab college students was recruited. They responded to four scales as follows: the self–rating scale of religiosity, the self–rating scale of happiness, the Arabic Scale of Self–Efficacy, and the Arabic Scale of Mental Health. The results indicated that male students obtained significantly higher mean total scores on self-efficacy and mental health than did their female counterparts. All of the Pearson correlations between the study scales were statistically significant and positive in both men and women. A principal components analysis identified a single component which could labeled “Mental health, well-being and religiosity”. It appears that participants who see themselves as religious are more likely to see themselves as self-efficacious and to have greater levels of mental health and happiness. Because the strongest association was found between self–efficacy and mental health in men and women, enhancing self–efficacy may be a useful intervention to improve mental health.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
تحقیقات انجام شده بر روی رابطه‌ی بین دینداری و رفاه ذهنی در جمعیت عرب نادر است. هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی رابطه‌ی بین دینداری، خود کارآمدی عمومی، سلامت روانی و شادی است. نمونه‌ای (تعداد= 702نفر) از دانشجویان مسلمان کالج عرب به کار گرفته شد. این دانشجویان به 4 مقیاس زیر پاسخ دادند: مقیاس خود ارزیابی دینداری، مقیاس خود ارزیابی شادی، مقیاس خود کارآمدی عربی و مقیاس سلامت روانی عربی. نتایج نشان دادند که دانشجویان پسر نسبت به همکلاسی‌های دختر خود، میانگین امتیاز کلی بالاتری در مورد خود کارآمدی و سلامتی روانی بدست آوردند. تمام همبستگی‌های پیرسون بین مقیاس‌های این مطالعه از لحاظ آماری معنادار و بین زنان و مردان مثبت بودند. آنالیز مولفه‌های اصلی یک مولفه‌ی واحد را شناسایی کرد که می‌تواند "سلامت روانی، رفاه و دینداری" را نشان دهد. به نظر می‌رسد شرکت‌کنندگانی که خودشان را دیندار می‌دانند خود را کار آمدتر می‌بینند و دارای سطوح بالاتری از سلامت روانی و شادی هستند. از آنجا که ارتباط قوی بین خودکارآمدی و سلامت روانی در مردان و زنان یافت شد؛ تقویت خودکارآمدی ممکن است روش مفیدی برای بهبود سلامت روانی باشد.

بدون دیدگاه