تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تاثیر مصاحبه انگیزشی بر روی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به صرع – نشریه الزویر

عنوان فارسی: تاثیر مصاحبه انگیزشی بر روی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به صرع
عنوان انگلیسی: Effect of motivational interviewing on quality of life in patients with epilepsy
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 13 (شامل 1 صفحه رفرنس انگلیسی)
سال انتشار : 2016 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده و pdf
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه : اسکوپوس نوع ارائه مقاله : ژورنال
ایمپکت فاکتور(IF) مجله : 2.535 در سال 2018 شاخص H_index مجله : 91 در سال 2019
شاخص SJR مجله : 1.299 در سال 2018 شناسه ISSN مجله : 1525-5050
شاخص Q یا Quartile (چارک) : Q1 در سال 2018 کد محصول : 9729
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.71Mb
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله: پزشکی، روانشناسی، مغز و اعصاب، روانشناسی عمومی
مجله: بیماری صرع و طرز رفتار - Epilepsy & Behavior
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، ایران
کلمات کلیدی: صرع، مصاحبه انگیزشی، کیفیت زندگی
کلمات کلیدی انگلیسی: Epilepsy - Motivational interviewing - Quality of life
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: درج نشده است ☓
بیس: است ✓
مدل مفهومی: ندارد ☓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: دارد ✓
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در انتهای مقاله درج شده است
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2015.10.012
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. مواد و روش ها

2.1. طراحی و نمونه

2.2. جمع آوری داده ها

2.3. روش

2.4. تجزیه و تحلیل داده ها

3. نتایج

4. بحث

5. نتیجه گیری

6. منابع

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Objective In this study, the effect of motivational interviewing on quality of life was evaluated in patients with epilepsy.

Methods Fifty-six patients with epilepsy in a clinical trial were randomly assigned to intervention and control groups. Motivational interviewing during 5 sessions was applied for the intervention group, and the control group received health-care services. Quality-of-life questionnaire in epilepsy (QOLIE-89) was applied as pre- and posttest for both groups. Before and two months after intervention, both groups were assessed. Data were analyzed by independent t-test, Chi-square test, and paired t-test.

Results The data analysis showed that mean score of the QOLIE-89 was 38.94 ± 8.55 and 70.90 ± 7.99 in the intervention group before and after the intervention, respectfully, and 44.59 ± 12.27 and 36.52 ± 7.16 in the control group sequentially. The intervention group showed a significant score increase in their quality of life (p < 0.001), whereas the control group had a score decrease (p < 0.001).

Conclusion Motivational interviewing approach could be used as an effective intervention method for improving patients' quality of life.

نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف: در این مطالعه، تاثیر مصاحبه انگیزشی بر روی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به صرع مورد ارزیابی قرار گرفت.

روش ها: 56 بیمار مبتلا به صرع در یک کارآزمایی بالینی به صورت تصادفی به گروه های مداخله و کنترل تقسیم شدند. مصاحبه انگیزشی در طول 5 جلسه برای گروه مداخله انجام شد و گروه کنترل، خدمات مراقبت سلامت را دریافت کردند. پرسشنامه کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به صرع (QOLIE-89) به عنوان پیش و پس آزمون برای هر دو گروه مورد استفاده قرار گرفت. قبل و دو ماه بعد از درمان، هر دو گروه مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها توسط آزمون t، آزمون مربع کای و آزمون t جفتی تجزیه و تحلیل شدند.

نتایج: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که میانگین امتیاز QOLIE-89 در گروه مداخله قبل و بعد از درمان، به ترتیب 8.55 ± 38.94 و 7.99 ± 70.90 بود و در گروه کنترل، به ترتیب 12.27 ± 44.59 و 7.16 ± 36.52 بود. گروه مداخله، افزایش معنادار امتیاز را در کیفیت زندگی خود (p<0.001) نشان دادند؛ در حالی که گروه کنترل کاهش امتیاز (p<0.001) را داشتند.

نتیجه گیری: رویکرد مصاحبه انگیزشی می تواند به عنوان یک روش درمانی برای بهبود کیفیت زندگی بیماران مورد استفاده قرار گیرد.