تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله اثرات پنج عامل بزرگ شخصیتی خود (عامل) و شریک زندگی- نشریه الزویر

عنوان فارسی: آیا شخصیت شریک زندگی شما بر سلامتی شما تاثیر میگذارد؟ اثرات پنج عامل بزرگ شخصیتی خود (عامل) و شریک زندگی
عنوان انگلیسی: Does your partner's personality affect your health? Actor and partner effects of the Big Five personality traits
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 4 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 8 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
سال انتشار : 2019 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش فرمت ترجمه مقاله : pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله : بی نازنین سایز ترجمه مقاله : 14
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه : اسکوپوس نوع ارائه مقاله : ژورنال
ایمپکت فاکتور(IF) مجله : 2.898 در سال 2019 شاخص H_index مجله : 155 در سال 2020
شاخص SJR مجله : 1.288 در سال 2019 شناسه ISSN مجله : 0191-8869
شاخص Q یا Quartile (چارک) : Q1 در سال 2019 کد محصول : 10915
محتوای فایل : zip حجم فایل : 942.01Kb
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله: روانشناسی، روانشناسی عمومی و روانشناسی بالینی
مجله: شخصیت و تفاوت های فردی - Personality and Individual Differences
دانشگاه: دانشکده علوم روانشناسی و بهداشت، دانشگاه استراکلید، انگلستان
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: فقط جدول 1 ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به صورت انگلیسی درج شده است ✓
ضمیمه: ندارد
بیس: نیست ☓
مدل مفهومی: ندارد ☓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: ندارد ☓
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1016/j.paid.2019.06.004
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1.روش تحقیق

1.1.شرکت کنندگان و روال تحقیق

1.2.سنجش ها

1.3.تحلیل آماری

2.نتایج

3.بحث و گفتگو

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The Big Five personality traits are powerful predictors of health and longevity. However, few studies have addressed partner effects of personality on health, whereby the personalities of people close to us affect our health. The current study examined the partner effects of Big Five traits on health behaviours, mood, and quality of life in romantic couples. Here, 182 romantic couples (N = 364 participants; Mage = 35.7 years) completed self-report measures of the Big Five (TIPI), health behaviours (GPHB), mood (DASS-21) and quality of life (WHOQOL-BREF). Data were analysed using the Actor-Partner Interdependence Model and showed significant partner effects of conscientiousness on quality of life. No other partner effects of the Big Five were found. These findings suggest that there are specific, focussed associations between health and a romantic partner's personality.

A recent meta-synthesis indicates that the Big Five traits are moderately associated with overall health, with larger effects for agreeableness, conscientiousness, and neuroticism than either extraversion or openness to experience (Strickhouser, Zell, & Krizan, 2017). Conscientiousness has been consistently shown to have a positive impact on health, predicting positive health behaviours (Bogg & Roberts, 2004), physical health (Sutin, Stephan, & Terracciano, 2018), and increased longevity (Kern & Friedman, 2008). In contrast, neuroticism is associated with poor health outcomes, including all-cause mortality (Ó Súilleabháin, & Hughes, 2018). These intrapersonal effects of the Big Five on health are well established but less research has examined the interpersonal effects of personality on health, whereby the personalities of people close to us affect our health (Zayas, Shoda, & Ayduk, 2002). Zayas et al. outline a personality-in-context framework, which suggests that our thoughts, emotions, and behaviours are the product of the interpersonal system that we are part of, rather than solely the result of our own personality.

3. Discussion

The present study extends previous research by examining the actor and partner effects of the Big Five on quality of life, health behaviours, depression, anxiety and stress. We found a pattern of correlations between actor personality traits and actor outcomes, similar to those which have been found in previous research. For example, conscientiousness and emotional stability were associated with better health. The correlation analysis also showed significant male partner effects of conscientiousness on female quality of life. In addition, higher levels of female conscientiousness was associated with better health behaviours in their male partners. However, the correlation analysis showed no partner effects for openness, extraversion, agreeableness, or emotional stability. Similarly, Nickel et al. (2017) found no actor effects for extraversion, openness or agreeableness.

نمونه متن ترجمه

چکیده

پنج عامل بزرگ شخصیت از پیش بینی کننده های قدرتمند سلامتی و طول عمر است.با این وجود در بعضی از مطالعات به اثرات شخصیتی شریک زندگی بر سلامتی اشاره شده که به موجب آن شخصیت های افراد نزدیک ما بر سلامتی مان تاثیر میگذارد.تحقیق جاری اثرات پنج عامل بزرگ شخصیتی شریک زندگی را بر رفتارهای سلامتی و کیفیت زندگی در زوجین عاشق پیشه مورد بررسی قرار داده است.در این تحقیق 182 زوج عاشق (شرکت کنندهN=364، Mage=35.7) ارزیابی های خودسنجی را از پنج عامل بزرگ (TIPI)، رفتارهای سلامتی (GPHB)،خلق و خو (DASS-21) و کیفیت زندگی (WHOQOL-BREF) تکمیل کردند.داده ها با استفاده از مدل وابستگی متقابل خود- شریک مورد تحلیل قرار گرفت و اثرات قوی از خودآگاهی شریک زندگی را بر کیفیت زندگی نشان داد.هیچ اثر دیگری از پنج عامل بزرگ مشاهده نشد.این یافته ها خاطرنشان میکنند که ارتباطات متمرکز ویژه ای بین سلامتی و شخصیت شریک عاشق وجود دارد.

اخیرا یک مطالعه متاسنتزی نشان داده که 5 عامل بزرگ شخصیت رابطه نسبی با سلامتی کلی بدن دارد و توافق، خوآگاهی، روان رنجوری نسبت به برونگرایی یا گشودگی بیشترتحت تاثیرآن میباشند (Strickhouser, Zell, & Krizan, 2017).خودآگاهی که همواره نشان داده است تاثیر مثبتی بر سلامتی دارد،پیشبینی گر رفتارهای مثبت سلامت (Bogg & Roberts, 2004) ،سلامت جسمی (Sutin, Stephan, & Terracciano, 2018) و افرایش طول عمر (Kern & Friedman, 2008) است.روان رنجوری در مقابل، با پیامدهای ضعیف سلامت من جمله مرگ به هرگونه علتی مرتبط است (ÓSúilleabháin, & Hughes, 2018).

3.بحث و گفتگو

مطالعه جاری با سنجش اثرات 5 عامل بزرگ شخصیتی عامل و شریک بر کیفیت زندگی،رفتارهای سلامتی،افسردگی،اضطراب و استرس، تحقیق قبلی را ادامه میدهد.ما الگویی را از همبستگی ها یافتیم که بین ویژگیهای شخصیتی عامل و پیامد های عامل وجود داشت و مشابه بود با آنهایی که در تحقیق قبلی یافت شد.برای مثال خودآگاهی و پایداری هیجانی با سلامتی بهتر مرتبط بود. تحلیل همبستگی نیز اثرات معناداری از خودآگاهی شریک مذکر بر کیفیت زندگی مونث نشان داد.بعلاوه،سطوح بالاتر خوآگاهی مونث با رفتارهای سلامتی بهتر در شریک مذکرخود مرتبط بود.با این وجود،تحلیل همبستگی هیچ اثر شریکی را برای گشودگی،برونگرایی،توافق یا پایداری هیجانی نشان نداد.نیکل و همکاران او(2017) به طور مشابه نیز هیچ اثر عاملی برای برونگرایی،گشودگی یا توافق پیدا نکردند.

تصاویر فایل ورد ترجمه مقاله (جهت بزرگنمایی روی عکس کلیک نمایید)

10915 IranArze     10915 IranArze1     10915 IranArze2