مقالات ترجمه شده رشته مهندسی الگوریتم ها و محاسبات

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی الگوریتم ها و محاسبات
ترجمه مقاله زمان بندی چند منبعی و شبیه سازی توان برای رایانش ابری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله زمان بندی چند منبعی و شبیه سازی توان برای رایانش ابری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 40
ترجمه مقاله شناسایی ادغام کننده های اطلاعات در شبکه های حسگر بی سیم - نشریه IEEE

ترجمه مقاله شناسایی ادغام کننده های اطلاعات در شبکه های حسگر بی سیم - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۴۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله دسته‌بندی کدهای MDS دو و سه‌بعدی برای 4 ≤ q ≤ 32 - نشریه CiteSeerX

ترجمه مقاله دسته‌بندی کدهای MDS دو و سه‌بعدی برای 4 ≤ q ≤ 32 - نشریه CiteSeerX

  • مبلغ: ۲۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله داده کاوی و مورد کاربرد مدلسازی در صنعت بانکداری - نشریه IEEE

ترجمه مقاله داده کاوی و مورد کاربرد مدلسازی در صنعت بانکداری - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله کنترل بازوی ربات با استفاده از شبکه های عصبی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کنترل بازوی ربات با استفاده از شبکه های عصبی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله سیستم تشخیص ناهنجاری توزیع شده برای شبکه داخل خودرو با HTM - نشریه IEEE

ترجمه مقاله سیستم تشخیص ناهنجاری توزیع شده برای شبکه داخل خودرو با HTM - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۴۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله الگوریتم خوشه بندی موازی برای آنالیز داده های توان - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله الگوریتم خوشه بندی موازی برای آنالیز داده های توان - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 11