مقالات ترجمه شده رشته مهندسی الگوریتم ها و محاسبات

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی الگوریتم ها و محاسبات
دانلود ترجمه مقاله برچسب گذاری موازی داده های انبوه XML با مپ ردیوس - مجله اشپرینگر

دانلود ترجمه مقاله برچسب گذاری موازی داده های انبوه XML با مپ ردیوس - مجله اشپرینگر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 30
صفحات فارسی: 49
دانلود ترجمه مقاله روش انتخابی Undo/Redo در محیط مدلسازی گروهی سه بعدی - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله روش انتخابی Undo/Redo در محیط مدلسازی گروهی سه بعدی - مجله IEEE

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17
دانلود ترجمه مقاله مسئله بسته بندی با جعبه (Bin Packing) توسط صف ها

دانلود ترجمه مقاله مسئله بسته بندی با جعبه (Bin Packing) توسط صف ها

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 29
دانلود ترجمه مقاله الگوریتم ژنتیک ترکیبی برای توزیع اقتصادی بار - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله الگوریتم ژنتیک ترکیبی برای توزیع اقتصادی بار - مجله الزویر

 • مبلغ: ۱۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15
دانلود ترجمه مقاله داده کاوی موسیقی برای پخش موسیقی الکترونیکی - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله داده کاوی موسیقی برای پخش موسیقی الکترونیکی - مجله IEEE

 • مبلغ: ۱۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله بهبود دقت و کارایی الگوریتم خوشه بندی K میانگین

دانلود ترجمه مقاله بهبود دقت و کارایی الگوریتم خوشه بندی K میانگین

 • مبلغ: ۱۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12
دانلود ترجمه مقاله مقایسه روش بهینه سازی ازدحام ذرات و الگوریتم ژنتیکی

دانلود ترجمه مقاله مقایسه روش بهینه سازی ازدحام ذرات و الگوریتم ژنتیکی

 • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله روشها، آرایه‌ شناسی و کاربردها ی بهینه سازی ازدحام ذرات

دانلود ترجمه مقاله روشها، آرایه‌ شناسی و کاربردها ی بهینه سازی ازدحام ذرات

 • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 29
دانلود ترجمه مقاله روش ها و چالشهای فرایند پاکسازی کامل داده

دانلود ترجمه مقاله روش ها و چالشهای فرایند پاکسازی کامل داده

 • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 34
دانلود ترجمه مقاله رویکردها و مشکلات در پاکسازی داده - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله رویکردها و مشکلات در پاکسازی داده - مجله IEEE

 • مبلغ: ۱۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله کاربرد تابع زبان C برای دسته بندی الگو - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله کاربرد تابع زبان C برای دسته بندی الگو - مجله الزویر

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 36
ترجمه مقاله ماشین های یادگیری برای بهینه ساز ازدحام ذرات همیاری

ترجمه مقاله ماشین های یادگیری برای بهینه ساز ازدحام ذرات همیاری

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 26