تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله دسته‌بندی کدهای MDS دو و سه‌بعدی برای ۴ ≤ q ≤ ۳۲ – نشریه CiteSeerX

عنوان فارسی: دسته‌بندی کدهای MDS دو و سه‌بعدی برای 4 ≤ q ≤ 32
عنوان انگلیسی: Classification of 2 and 3 dimensional MDS codes for 4 ≤ q ≤ 32
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 20 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 22 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
سال انتشار : 2000 و قدیمی تر نشریه : CiteSeerX
فرمت مقاله انگلیسی : pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش فرمت ترجمه مقاله : pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله : بی نازنین سایز ترجمه مقاله : 14
نوع مقاله : ISI نوع ارائه مقاله : ژورنال
وضعیت ترجمه : ترجمه شده و آماده دانلود کد محصول : 12204
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.45Mb
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله: مهندسی کامپیوتر، مهندسی نرم افزار و مهندسی الگوریتم ها و محاسبات
دانشگاه: مؤسسه تحقیقاتی کامپیوتر و اتوماسیون آکادمی علوم مجارستان
کلمات کلیدی: کد MDS، ماتریس بسیار معین، n کمان کامل
کلمات کلیدی انگلیسی: MDS code - superregular matrix - complete n-arc
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: متن برای ترجمه وجود ندارد ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: ندارد ☓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ✓
ضمیمه: ندارد☓
بیس: نیست☓
مدل مفهومی: ندارد☓
پرسشنامه: ندارد☓
متغیر: ندارد☓
فرضیه: ندارد☓
رفرنس: دارای رفرنس در انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در انتهای مقاله درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

1- تعدادی از کدهای MDS دو و سه‌بعدی غیرمعادل

2- تعدادی از کدهای MDS کامل سه‌بعدی غیرمعادل

3- درباره‌ی تعداد کمان‌ها در بیضی‌ها و ابربیضی‌ها

4- تعدادی از ماتریس‌ها حاوی رشته‌های فرعی غیرصفر

5- مثال‌ها

6- جدول‌ها

منابع

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The number of (a) non-equivalent 2 and 3 dimensional MDS codes, (b) non-equivalent 3 dimensional complete MDS codes, (c) 3 dimensional MDS codes that can be described by classical arcs in PG(2, q), (d) arcs in regular hyperovals, and (e) 2 × n and 3 × n superregular matrices over GF(q) are established for q ≤ 19 and for a number of cases when 23 ≤ q ≤ 32. The equivalence classes over both PGL(k, q) and PΓL(k, q) are considered during the computations. Though, most of the results are reached by the help of a computer, also some general theoretical relations are formulated. A computational result of the paper is that there is no complete n-arc in PG(2, 31) for 23 ≤ n ≤ 30 and, consequently, the Main Conjecture for MDS Codes is true for arcs in up to 12 dimensional finite projective spaces of order 31, i.e., for MDS codes of up to 13 dimensions over GF(31).

 

Introduction

The aim of the present work is to determine the number of equivalence classes regarding three different equivalence relations and to build databases of k dimensional MDS codes over the finite fields GF(q) which contain one representant from each equivalence class. In the first phase of the project, we draw the limits for the range of these examinations at k ≤ 3 and q ≤ 32. As the databases become very huge when q advances towards 32, the aimed classification is impossible to carry out without using a computer. By performing exhaustive computer search, the problem is solved completely for 2 dimensional MDS codes until q ≤ 32 and for 3 dimensional MDS codes until q ≤ 19, it is solved partially for 3-dimensional MDS codes when 23 ≤ q ≤ 32.

نمونه متن ترجمه

چکیده

تعدادی از الف) کدهای MDS دو و سه‌بعدی غیرمعادل، ب) کدهای MDS کامل سه‌بعدی غیرمعادل، ج) کدهای MDS سه‌بعدی که می‌توانند به‌وسیله‌ی کمان‌های کلاسیک در PG(2, q) توصیف شوند، د) کمان‌ها در حالت منظم ابربیضی‌شکل و ه) ماتریس‌های بسیار معین 2 × n و 3 × n بر روی GF(q) که برای q ≤ 19 و برای تعدادی از حالت‌ها وقتی‌که 23 ≤ q ≤ 32 می‌باشد، ایجاد شده‌اند. دسته‌های معادل هم بر روی PGL(k, q) و هم بر روی PΓL(k, q) در هنگام محاسبات در نظر گرفته شده‌اند. اگرچه بیشتر نتایج با کمک یک کامپیوتر به‌دست آمده است، اما بعضی از روابط نظری کلی نیز به‌صورت فرمول در آمده است. نتایج محاسباتی این پژوهش برای n کمان در PG(2, 31) برای 23 ≤ n ≤ 30 کامل نمی‌باشد، در نتیجه تخمین اصلی برای کدهای MDS برای کمان‌های فضایی تصویری محدود تا حدود 12 بعد از درجه‌ی 31 یعنی برای کدهای MDS تا حدود 13 بعد بر روی GF(31) درست می‌باشد.

 

مقدمه

هدف پژوهش حاضر، تعیین تعداد دسته‌های معادل با توجه به سه رابطه‌ی هم‌ارزی مختلف و ایجاد پایگاه داده‌ برای کدهای MDS دارای k بعد بر روی میدان‌های متناهی GF(q) می‌باشد که این میدان‌ها شامل یک نماینده از هر دسته‌ی معادل می‌باشند. در اولین مرحله‌ی این پروژه، ما محدودیت‌هایی را برای محدوده‌ی این تخمین‌ها در k ≤ 3 و q ≤ 32 استخراج می‌نماییم. زمانی‌که q به‌سمت 32 متمایل می‌شود، پایگاه داده بسیار بزرگ می‌گردد و هدف ایجاد دسته‌بندی بدون استفاده از یک کامپیوتر امکان‌پذیر نمی‌باشد. با فراهم کردن جستجوی کامل کامپیوتر، تا زمانی‌که q ≤ 32 و q ≤ 19 باشد، مسئله‌ به‌صورت کامل به‌ترتیب برای کدهای MDS دوبعدی و کدهای MDS سه‌بعدی حل می‌شود و وقتی‌که 23 ≤ q ≤ 32 باشد، کدهای MDS سه‌بعدی به‌صورت جزئی حل می‌شوند.

تصاویر فایل ورد ترجمه مقاله (جهت بزرگنمایی روی عکس کلیک نمایید)