مقالات ترجمه شده رشته فیزیولوژی گیاهان زراعتی

لیست مقالات ترجمه شده رشته فیزیولوژی گیاهان زراعتی
ترجمه مقاله تعیین جنسیت در گیاهان گلدار - نشریه ASPB

ترجمه مقاله تعیین جنسیت در گیاهان گلدار - نشریه ASPB

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1993
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله مکانیسم های تحمل فشار سرما در گیاهان - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله مکانیسم های تحمل فشار سرما در گیاهان - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله اثر رنگ فلس پیاز روی ظرفیت های آنتی اکسیدانی پیازها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثر رنگ فلس پیاز روی ظرفیت های آنتی اکسیدانی پیازها - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله تنظیم دمایی رشد مورفولوژیکی (پدیده شناسی گیاه) - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تنظیم دمایی رشد مورفولوژیکی (پدیده شناسی گیاه) - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله بررسی کشت بافت گیاهی برای بهبود تولید ترکیبات فنولی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی کشت بافت گیاهی برای بهبود تولید ترکیبات فنولی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله عملکرد نسبی گونه های جو دوسر از نظر رشد و عملکرد دانه - نشریه Academic Journals

ترجمه مقاله عملکرد نسبی گونه های جو دوسر از نظر رشد و عملکرد دانه - نشریه Academic Journals

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله پرورش لوبیا چشم بلبلی به منظور سازگاری با خشکی و گرما - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پرورش لوبیا چشم بلبلی به منظور سازگاری با خشکی و گرما - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله اثرات علف کش بر پوسیدگی اسکلروتینیایی طوقه و ساقه یونجه

ترجمه مقاله اثرات علف کش بر پوسیدگی اسکلروتینیایی طوقه و ساقه یونجه

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1997
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله سوخت های زیستی حاصل از جلبک ها برای توسعه پایدار - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله سوخت های زیستی حاصل از جلبک ها برای توسعه پایدار - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 22