دانلود ترجمه مقاله سوخت های زیستی حاصل از جلبک ها برای توسعه پایدار - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله سوخت های زیستی حاصل از جلبک ها برای توسعه پایدار - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
سوخت های زیستی حاصل از جلبک ها برای توسعه پایدار
عنوان انگلیسی
Biofuels from algae for sustainable development
صفحات مقاله فارسی
22
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2011
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4440
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
سیستماتیک گیاهی، میکروبیولوژی، علوم گیاهی، علوم سلولی و مولکولی، زیست فناوری و فیزیولوژی گیاهی
مجله
انرژی کاربردی (Applied Energy)
دانشگاه
دانشگاه Mahalles، ترابزون، ترکیه
کلمات کلیدی
جلبک، جلبک نفتی، سوخت زیستی، تجزیه در اثر حرارت، تبدیل به گاز کردن بخار، نفت زیستی
فهرست مطالب
۱ مقدمه
۲ سوخت های زیستی
۳ فناوری زراعت جلبک
۴ تولید سوخت های زیستی از جلبک ها
۵ نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Microalgae are photosynthetic microorganisms that can produce lipids, proteins and carbohydrates in large amounts over short periods of time. These products can be processed into both biofuels and useful chemicals. Two algae samples (Cladophora fracta and Chlorella protothecoid) were studied for biofuel production. Microalgae appear to be the only source of renewable biodiesel that is capable of meeting the global demand for transport fuels. Microalgae can be converted to biodiesel, bioethanol, bio-oil, biohydrogen and biomethane via thermochemical and biochemical methods. Industrial reactors for algal culture are open ponds, photobioreactors and closed systems. Algae can be grown almost anywhere, even on sewage or salt water, and does not require fertile land or food crops, and processing requires less energy than the algae provides. Microalgae have much faster growth-rates than terrestrial crops. the per unit area yield of oil from algae is estimated to be from 20,000 to 80,000 liters per acre, per year; this is 7– ۳۱ times greater than the next best crop, palm oil. Algal oil can be used to make biodiesel for cars, trucks, and airplanes. The lipid and fatty acid contents of microalgae vary in accordance with culture conditions. The effect of temperature on the yield of hydrogen from two algae (C. fracta and C. protothecoid) by pyrolysis and steam gasification were investigated in this study. In each run, the main components of the gas phase were CO2, CO, H2, and CH4.The yields of hydrogen by pyrolysis and steam gasification processes of the samples increased with temperature. The yields of gaseous products from the samples of C. fracta and C. protothecoides increased from 8.2% to 39.2% and 9.5% to 40.6% by volume, respectively, while the final pyrolysis temperature was increased from 575 to 925 K. The percent of hydrogen in gaseous products from the samples of C. fracta and C. protothecoides increased from 25.8% to 44.4% and 27.6% to 48.7% by volume, respectively, while the final pyrolysis temperature was increased from 650 to 925 K. The percent of hydrogen in gaseous products from the samples of C. fracta and C. protothecoides increased from 26.3% to 54.7% and 28.1% to 57.6% by volume, respectively, while the final gasification temperature was increased from 825 to 1225 K. In general, algae gaseous products are higher quality than gaseous products from mosses.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

ریز جلبک ها، میکروارگانیسم های فتوسنتز کننده ای هستند که می توانند تولید لیپید، پروتین و کربوهیدرات  به میزان زیاد در مدت زمان کوتاه کنند. این محصولات را می توان هم به سوخت های زیستی و هم به مواد شیمیایی مفید فراوری کرد. ریز جلبگ ها تنها منبع   بیودیزل تجدید پذیر هستند که قادر به رفع تقاضای جهانی برای  سوخت های حمل  و نقل می باشند. ریز جلبک ها را می توان به بیودیزل،، بیو اتانول،  بیو اویل،  بیوهیدروژن و بیومتان از طریق روش های بیوشیمیایی و  ترموشیمایی فراوری کرد. جلبک ها را  می توان در همه جا کشت و پرورش داد حتی بر روی آب شور و آب فاضلاب و از این روی نیازی به  خاک ها و بستر های حاصل خیز ندارد و فرایند فراوری آن نیاز به انرژی کم تری   در مقایسه با جلبک ها دارد. ریز جلبک ها دارای سرعت رشد سریع تری از گیاهان خشکی زی می باشند. و محصول یا تولید در واحد سطح  روغن از جلبک ها  بر اساس براورد ها،  متغیر از  20000 تا 80000 لیتر در هر ایکر در سال است که 7 تا 31 برابر بیش از روغن پالم است. روغن جلبک را  می توان برای تولید بیودیزل برای خودرو ها، کامیون ها و هواپیما ها  استفاده کرد. محتوی اسید چرب و لیپید ریز جلبک ها  بر اساس شرایط کشت متغیر است. اثر درجه حرارت بر روی محصول هیدروژن از دو جلبک (C. fractaو C.protothecoid) توسط پیرولیز و بخار در این مطالعه بررسی گردید. در هر دوره، مولفه های اصلی فاز های گازی به صورت دی اکسید کربن، مونواکسید کربن، هیدروژن و متان بودند. محصول هیدروژن توسط پیرولیز و فرایند گازی شدن  بخار نمونه ها از 8.2 درصد تا 39.2 درصد و 9.5 درصد تا 40.6 درصد از نظر حجمی به ترتیب افزایش یافت در حالی که دمای نهایی پیرولیز از 575 به  925 کلوین افزایش یافت. درصد هیدروژن در مجصولات گازی از نمونه های C. fractaوC.protothecoides از 25.8 درصد تا 44.4 و 27.6 تا 48.7 درصد از نظر حجمی افزایش پیدا کرد در حالی که  دمای نهایی پیرولیز از 650  به 935 کلویت افزایش یافت. درصد هیدروژن در محصولات گازی از نمونه های C. fracta و C. protothecoides از  26.3 درصد تا 54 درصد و 28.1 درصد تا 57.6 درصد از نظر حجمی افزایش یافت در حالی که دمای گاز نهایی از 825 به 1225 درجه کلوین افزایش یافت. به طور کلی، محصول گازی جلبک دارای کیفیت بیشتری از محصولات گازی خزه ها می باشد.


بدون دیدگاه