ترجمه مقاله اساس مولکولی در کنترل زیستی و ارتقا رشد گیاه با ریزوباکتری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اساس مولکولی در کنترل زیستی و ارتقا رشد گیاه با ریزوباکتری - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اساس مولکولی در کنترل زیستی و ارتقا رشد گیاه توسط ریزوباکتری
عنوان انگلیسی
Molecular basis of plant growth promotion and biocontrol by rhizobacteria
صفحات مقاله فارسی
12
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2001
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5605
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی کشاورزی و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم گیاهی، میکروبیولوژی، بیوانفورماتیک، علوم سلولی و مولکولی و فیزیولوژی گیاهان زراعتی
مجله
نظر رایج در زیست شناسی گیاهی - Current Opinion in Plant Biology
دانشگاه
موسسه مولکولی علوم گیاهی، دانشگاه لیدن، هلند
فهرست مطالب
مقدمه
کودهای زیستی
فیتواستیمیولیشن
عوامل کنترل زیستی
تنظیم تولید متابولیت های ضد قارچی در گونه های بیوکنترلی سودوموناس
مقاومت سیستمیک القائی
صلاحیت ریزوسفر
اصلاح ژنتیکی برای بهبود PGPR ها
تجزیه و تحلیل کل ژنوم
تجسم باکتری ها و القاء ژن در ریزوسفر
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Introduction

In the rhizosphere, that is on the plant root or its close vicinity, bacteria are abundantly present, most often organized in microcolonies. Some of these rhizobacteria not only benefit from the nutrients secreted by the plant root but also beneficially influence the plant in a direct or indirect way, resulting in a stimulation of its growth. These plantgrowth-promoting rhizobacteria (PGPRs) can be classified according to their beneficial effects. For instance, biofertilizers can fix nitrogen, which can subsequently be used by the plant, thereby improving plant growth when the amount of nitrogen in the soil is limiting. Phytostimulators can directly promote the growth of plants, usually by the production of hormones. Biocontrol agents are able to protect plants from infection by phyto-pathogenic organisms.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
مقدمه
در ریزوسفر، که در ریشه گیاه و یا مجاورت آن است، باکتری ها بصورت فراوان موجودند و اغلب در میکروکلنی ها سازماندهی می شوند. برخی از این ریزوباکتری ها نه تنها از مواد مغذی ترشح شده توسط ریشه گیاه بهره مند می شوند، بلکه بر گیاه به روش مستقیم یا غیرمستقیم، که منجر به تحریک رشد آن می شود، اثر می گذارند. این ریزوباکتریایی افزاینده رشد گیاه (PGPRs) را می توان با توجه به اثرات سودمند اشان طبقه¬بندی کرد. به عنوان مثال، کودهای بیولوژیک می توانند نیتروژن را تثبیت کنند که گیاه از آن استفاده می کند ، در نتیجه زمانی که مقدار نیتروژن در خاک محدود کننده باشد، رشد گیاه را بهبود می بخشند. فیتومحرک ها می توانند به طور مستقیم رشد گیاهان، را معمولاً با تولید هورمون ها ترویج دهند. عوامل بیوکنترلی قادر به محافظت گیاهان از عفونت توسط ارگانیسم های فیتو پاتوژن هستند.

بدون دیدگاه