ترجمه مقاله مطالعه پیامدهای ناشی از تراکم جمعیتی گیاه، بر دینامیک جذب نیتروژن توسط گیاه ذرت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مطالعه پیامدهای ناشی از تراکم جمعیتی گیاه، بر دینامیک جذب نیتروژن توسط گیاه ذرت - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مطالعه جامع در مورد پیامدهای ناشی از تراکم جمعیتی گیاه، بر دینامیک جذب نیتروژن توسط گیاه ذرت از مرحله رویشی تا زایشی
عنوان انگلیسی
A comprehensive study of plant density consequences on nitrogen uptake dynamics of maize plants from vegetative to reproductive stages
صفحات مقاله فارسی
48
صفحات مقاله انگلیسی
17
سال انتشار
2011
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8292
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
کشاورزی و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم گیاهی، زراعت و اصلاح نباتات، فیزیولوژی گیاهان زراعتی و علوم باغبانی
مجله
تحقیقات محصولات کشاورزی - Field Crops Research
دانشگاه
واحد کشاورزی، دانشگاه پوردو، ایالات متحده آمریکا
کلمات کلیدی
راندمان مصرف نیتروژن، میزان کود نیترات، تراکم گیاه، شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول، میزان جذب نیتروژن
فهرست مطالب
چکیده
1.مقدمه و معرفی
2. مواد و روش ها
2.1 روش های مدیریتی، ترکیب بندی آزمایشی، و تیمارها
2.2 فنولوژی گیاهی و اندازه گیری های آب و هوایی
2.3 اندازه گیری های بیومس موجود در سطح مزرعه
2.5 اندازه گیری های سطح برگ
2.6 تجزیه تحلیل های آماری
3.نتایج
3.1 فنولوژی
3.2 دینامیک های مربوط به توسعه ی سطح برگ
3.3 عملکرد دانه ای و مولفه های مربوط به این عملکرد
3.4 پارتیشن بندی و الگوهای تجمعی بیومس گیاهی
3.5 زمان بندی جذب نیتروژن توسط گیاه ، نرخ جذب، مقدار کمی (عددی) آن، و پارتیشن بندی آن
3.6 نسبت مقدار نیتروژن موجود در گیاه به تجمع بیومس و شاخص سطح برگ
3.7 نرخ جذب نیتروژن بعد از مرحله ی تولید ابریشم و عواقب آن (پیامدهای آن)
3.8 ارتباط های بیومس دانه و کلش، با محتوی نیتروژنی گیاه
3.9 شاخص های برداشت در مورد دانه و نیتروژن
3.10 شاخص کارآمدی (استفاده ی بهینه و مناسب) نیتروژن
4.بحث و نتیجه گیری
4.1 عملکرد محصول دانه ای، بیومس و مولفه های پارتیشن بندی
4.2 نرخ جذب نیتروژن: دوره های زمانی، توزیع و ارتباط با شاخص سطح برگ سبز
4.3 غلظت های حیاتی نیتروژن
4.4 ارتباط های بیومس دانه ای، غلظت نیتروژن دانه، و شاخص برداشت با جذب نیتروژن توسط گیاه و شیوه ی تخصیص آن
4.5 بازبینی پارامتر NUE و مولفه ها و اجزای آن
5. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Nitrogen (N) use efficiency (NUE), defined as grain produced per unit of fertilizer N applied, is difficult to predict for specific maize (Zea mays L.) genotypes and environments because of possible significant interactions between different management practices (e.g., plant density and N fertilization rate or timing). The main research objective of this study was to utilize a quantitative framework to better understand the physiological mechanisms that govern N dynamics in maize plants at varying plant densities and N rates. Paired near-isogenic hybrids [i.e., with/without transgenic corn rootworm (Diabrotica sp.) resistance] were grown at two locations to investigate the individual and interacting effects of plant density (low—54,000; medium—79,000; and high—104,000 pl ha−1) and sidedress N fertilization rate (low—0; medium—165; and high—330 kg N ha−1) on maize NUE and associated physiological responses. Total aboveground biomass (per unit area basis) was fractionated and both dry matter and N uptake were measured at four developmental stages (V14, R1, R3 and R6). Both plant density and N rate affected growth parameters and grain yield in this study, but hybrid effects were negligible.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
پیش بینی کارآمدی بهره گیری (استفاده) از نیتروژن (N)، که در اصطلاح به عنوان محصول دانه ای تولید شده به ازای هر واحد از کود نیتروژنی بکار گرفته شده تعریف می شود، در مورد ژنوتیپ ها و محیط های خاص گیاه ذرت (Zea mays,L) به دلیل اثرات متقابل محتمل (ممکن) معنی دار بین روش های عملی مدیریتی، بسیار سخت و پیچیده می باشد (به عنوان مثال، نرخ تراکم جمعیتی گیاه و کود نیتروژنه یا زمان بندی). هدف اصلی و عمده ی پژوهشی موجود در این مطالعه، بهره گیری از یک چارچوب کمی (مقداری) به منظور درک بهتر مکانیزم های فیزیولوژیکی است که دینامیک های N را در گیاه ذرت، در تراکم های جمعیتی مختلف نرخ های متفاوت از N کنترل می کند. هیبریدهای نیر- آیزوژنیک جفت شده (مثلا با/ بدون ذرت های تراریخته ی مقاوم به کرم ریشه (نوعی لارو ریشه خوار) )، به منظور مطالعه و بررسی آثار فردی و متقابل تراکم جمعیتی گیاه (پایین، 54000، متوسط 79000 و بالا 104000 گیاه در هر هکتار) و نرخ استفاده از کود نیتروژنه (پایین، 0، متوسط 165، و بالا330 کیلوگرم نیتروژن در هر هکتار) بر کارآمدی بهره گیری از نیتروژن و پاسخ های فیزیولوژیکی همراه آن در گیاه ذرت، در دو نقطه رشد داده شدند. تمام بیومس موجود بر سطح مزرعه (به ازای هر واحد سطح) تفکیک شده و هر دو پارامتر ماده ی خشک و میزان جذب نیتروژن در چهار مرحله ی رشدی گیاهان اندازه گیری شدند (V14, R1, R3, R6). هر دو پارامتر تراکم جمعیتی و نرخ نیتروژن بر پارامترهای رشدی و عملکرد دانه ای محصول در این مطالعه اثرگذار بودند، ولی اثر هیبرید قابل چشم پوشی بود.

بدون دیدگاه