ترجمه مقاله عملکرد نسبی گونه های جو دوسر از نظر رشد و عملکرد دانه - نشریه Academic Journals

ترجمه مقاله عملکرد نسبی گونه های جو دوسر از نظر رشد و عملکرد دانه - نشریه Academic Journals
قیمت خرید این محصول
۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
عملکرد نسبی گونه های جو دوسر (Avena sativa) از نظر رشد و عملکرد دانه
عنوان انگلیسی
Relative performance of oat (Avena sativa L.) varieties for their growth and seed yield
صفحات مقاله فارسی
11
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2014
نشریه
Academic Journals
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5434
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی کشاورزی و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
اقتصاد کشاورزی، علوم دامی، علوم گیاهی، فیزیولوژی گیاهان زراعتی، تغذیه دام، فیزیولوژی گیاهان زراعتی و اکولوژی گیاهان زراعتی
مجله
مجله تحقیقات کشاورزی
دانشگاه
گروه زراعت، جبل پور هند
کلمات کلیدی
جو دو سر یا یولاف با نام علمی Avena sativa، نسبت سود به هزینه، وزن خشک علوفه، گونه های جو دو سر، درآمد خالص مالی، عملکرد
جزئیات محصول
9
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روشها
خصوصیات زراعی گونه ها
کنت Kent
OS-6
JHO-822
UPO 2005-1
NDO-1
JO 2003-78
مشاهدات ونتایج
تاثیرات بر شاخصهای رشد
تاثیر بر صفات عملکرد و عملکرد
اقتصاد
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Deficit of the feed and fodder availability of the desired quality has been considered as the major bottleneck in harnessing the potential of the livestock sector in India. With the objective to find out the suitable variety of oat for getting maximum seed yield, a field experiment was conducted during rabi season of 2007 to 2008 at JNKVV, Jabalpur (MP). The treatments consisted of six varieties of oat (Kent, UPO 2005-1, NDO-1, JO 2003-78, OS-6 and JHO-822). The results showed that the variety NDO-1 produced the highest number of tillers/m2 , panicle weight and 1000 grain weight which resulted into higher seed yield (3.64 t/ha) than other varieties followed by Kent (3.52 t/ha) whereas, the variety OS-6 recorded lowest (2.86 t/ha) but its variation with JO 2003-78 (2.95 t/ha), UPO 2005-1 (3.10 t/ha) and JHO-822 (3.18 t/ha) was not significant. The straw yield was higher under variety OS-6 (10.62 t/ha) compared to other varieties. Growth parameters such as crop growth rate, relative growth rate and leaf area index were superior for variety NDO-1. NDO-1 recorded highest benefit-cost ratio (2.84), which was due to high gross as well as net monetary returns obtained.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
کمبود غذا و علوفه با کیفیتی مطلوب، محدودیتی اساسی در کنترل توان بخش دامپروری هند است. با هدف یافتن نوع مناسب جو به منظور دستیابی به بالاترین میزان عملکرد دانه، تحقیقات میدانی در فصل ربیع سال 2007 تا 2008 در دانشگاه JNKVV جبل پور هند انجام گرفته است. آزمایش میان 6 نوع جو (Kent, UPO 2005-1, NDO-1, JO 2003-78, OS-6 and JHO-822 )صورت گرفته. نتایج بیانگر این بوده که نوع NDO-1 بیشترین میزان جوانه، وزن خوشه و وزن 1000دانه را تولید کرد که نتیجتا بالاترین میزان عملکرد دانه (3.64 t/ha) میان گونه های دیگر،و به دنبال آن کِنت (3.52t/ha)، می باشد، در حالی که نوع OS-6 پایین ترین رتبه (2.86 t/ha) را بدست آورده، اما تغییرات آن با JO 2003-78 (2.95 t/ha), UPO 2005-1 (3.10 t/ha) و( JHO-822 (3.18 t/ha معنی دار نبوده است. عملکرد کاه گونه( OS-6 (10.62 t/ha نسبت به سایر گونه ها بالاتر بوده است. شاخص های رشد مانند سرعت رشد محصول، سرعت رشد نسبی و شاخص سطح برگ در گونه NDO-1. NDO-1 بالاتر بوده که بیشترین نسبت سود به هزینه (2.84) را داراست که با توجه به ناخالص بالا و همچنین درآمد خالص مالی به دست آمده، است.

بدون دیدگاه