ترجمه مقاله اثرات علف کش بر پوسیدگی اسکلروتینیایی طوقه و ساقه یونجه

ترجمه مقاله اثرات علف کش بر پوسیدگی اسکلروتینیایی طوقه و ساقه یونجه
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اثرات علف کش بر پوسیدگی اسکلروتینیایی طوقه و ساقه یونجه
عنوان انگلیسی
Effects of Herbicides on Sclerotinia Crown and Stem Rot of Alfalfa
صفحات مقاله فارسی
13
صفحات مقاله انگلیسی
4
سال انتشار
1997
نشریه
APS journals
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4416
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
کشاورزی، شیمی، گیاه پزشکی و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
زراعت و اصلاح نباتات، فیزیولوژی گیاهان زراعتی، آفت کشها، شناسایی و مبارزه با علف های هرز، علوم سلولی و مولکولی، علوم گیاهی و بیماری شناسی گیاهی
مجله
بیماری های گیاهی
دانشگاه
گروه باغبانی و علوم زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه ایالتی اوهایو
کلمات کلیدی
یونجه، Sclerotinia trifoliorum
فهرست مطالب
چکیده
مواد و روش
نتایج و بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract This study was conducted to determine whether herbicides and adjuvants registered for postemergence use in alfalfa have an effect on Sclerotinia crown and stem rot (SCSR). In a controlled environment, disease severity index (DSI) of alfalfa seedlings was reduced by pronamide and 2,4-DB compared with the untreated control, whereas bromoxynil and 13% sethoxydim + petroleum-based adjuvant (PBA) increased DSI. In the field, disease severity in all herbicide treatments was similar to that in untreated alfalfa. In a second controlled-environment study, pronamide and 2,4-DB reduced DSI compared with the no herbicide control when seedlings were inoculated 1 day after herbicide application, but this protective effect was not observed when seedlings were inoculated 8 days or longer after herbicide application. The results demonstrate that several herbicides are capable of suppressing or enhancing SCSR severity in a controlled environment if seedling inoculation occurs soon after herbicide application; however, the residual effect of these herbicides on SCSR appeared to be much shorter than the 4- to 6-week infection period occurring in the field.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف این مطالعه بررسی این موضوع بود که آیا علف کش ها و ادجونت ها( افزودنی ها)ی ثبت شده برای استعمال پس رویشی در یونجه، تاثیری بر پوسیدگی اسکلروتینیایی طوقه و ساقه یونجه دارد یا نه. در یک محیط کنترل شده، شاخص شدت بیماری گیاهچه های یونجه توسط پرونامید و 2,4-DB در مقایسه با شاهد کاهش یافت، در حالی که بروموکسینیل و ستوکزیدیم+ ادجونت نفتی 13 درصد (PBA) موجب افزایش DSI شد. در مزرعه، شدت بیماری در همه تیمار های علف کش مشابه با شدت بیماری در یونجه بود. در دومین مطالعه در محیط کنترل شده، زمانی که گیاچه ها به8 روز پس از استعمال علف کش، تلقیح شدند، پرونامید و 2,4-DB موجب کاهش DSI در مقایسه با شاهد بدون علف کش شد. نتایج نشان داد که چندین علف کش در صورتی که تلقیح گیاهچه اندکی بعد از استعمال علف کش صورت گیرد، قادر به توقف یا بهبود شدت SCSR در محیط کنترل شده می باشند ولی با این حال، اثرات باقی مانده این علف کش ها بر روی SCSR، بسیار کوتاه تر از دوره شیوع 4 تا 6 هفته ای در مزرعه می باشند.

بدون دیدگاه