ترجمه مقاله سیستم های انتقال روی با میل ترکیبی بالا و پایین و نقش احتمالی آنها در اثربخشی روی در گندم و نان - نشریه ASPB

ترجمه مقاله سیستم های انتقال روی با میل ترکیبی بالا و پایین و نقش احتمالی آنها در اثربخشی روی در گندم و نان - نشریه ASPB
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
سیستم های انتقال روی با میل ترکیبی بالا و پایین و نقش احتمالی آنها در اثربخشی روی در گندم و نان
عنوان انگلیسی
High- and Low-Affinity Zinc Transport Systems and Their Possible Role in Zinc Efficiency in Bread Wheat
صفحات مقاله فارسی
18
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2001
نشریه
ASPB
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8048
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله
فیزیولوژی گیاهان زراعتی، علوم باغبانی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، علوم خاک و شیمی خاک
مجله
فیزیولوژی گیاهی - Plant Physiology
دانشگاه
آزمایشگاه گیاهان، خاک و تغذیه ایالات متحده، گروه کشاورزی، دانشگاه کرنل، نیویورک
فهرست مطالب
نتایج
ارزیابی کارایی Zn
کینتیک های جریان(_1 (+δ))Zn (2+) در ریشه های گندم
جذب(_1 (+δ))Zn (2+) با میل ترکیب کم
جذب(_1 (δ+))Zn (2+) با میل ترکیبی بالا
مباحثه
کارایی Zn در مزارع گندم
کنیتیک های(_1 (δ+))Zn (2+) جریان در ریشه های گندم
شناسایی دو سیستم جذب مجزا برای Zn
انتقال Zn با میل ترکیبی کم و زیاد
جذب(Zn (2+ و کارایی Zn
عناصر مورد استفاده و روش ها
مواد گیاهی و شرایط رشد
آنالیز فشار کمبود Zn
ریشه 65Zn21-آزمایشات ورودی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
There is considerable variability among wheat (Triticum aestivum L.) cultivars in their ability to grow and yield well in soils that contain very low levels of available Zn. The physiological basis for this tolerance, termed Zn efficiency, is unknown. We investigated the possible role of Zn21 influx across the root cell plasma membrane in conferring Zn efficiency by measuring short-term 65Zn21 uptake in two contrasting wheat cultivars, Zn-efficient cv Dagdas and Zn-inefficient cv BDME-10. Plants were grown hydroponically under sufficient and deficient Zn levels, and uptake of 65Zn21 was measured over a wide range of Zn activities (0.1 nm–80 mm). Under low-Zn conditions, cv BDME-10 displayed more severe Zn deficiency symptoms than cv Dagdas. Uptake experiments revealed the presence of two separate Zn transport systems mediating high- and low-affinity Zn influx. The low-affinity system showed apparent Km values similar to those previously reported for wheat (2–5 mm).
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
تغییرپذیری قابل توجهی میان موجودات ذره بینی خاک های زراعتی گندم (Triticumaestivum L) در توانمندی آنها برای رشد محصول در خاک هایی که دارای سطح بسیار کمی Zn موجود است وجود دارد. بنیان فیزیولوژیکی این حد تغییرات در اصطلاح اثربخشی Znمجهول می باشد. ما نقش احتمالی جریان (Zn^(2+ را در غشاء پلاسمای سلول ریشه با اشاره به کارایی Zn در اندازه گیری جذب کوتاه مدت ((_1^56)Zn^(2+  در دو مزرعه متفاوت Zn مؤثر v Dogdas و Zn مؤثر 10-BDME بررسی نمودیم. گیاهانی که به صورت هیدروپولیک (رشد در آب مغذی) با سطح کافی و ناکافی Zn و جذب ((_1^56)Zn^(2+  رشد نمودند. بر اساس طیفی گسترده از فعالیت های Zn (0/1nM-80μm) اندازه گیری شدند. (در شرایط Zn کم 10- BDMEcv علائم شدیدتر ناکارایی Zn نسبت به Dagdascv نشان داد. سیستم میل ترکیبی کم نشان دهنده مقادیرK_m مشهود مشابه آنهایی است که در گذشته برای گندم گزارش شده است آزمایشات جذب آشکارکننده وجود دو سیستم مجزای انتقال Zn  محیط میانی جریان Zn  با میل ترکیبی زیاد و کم می باشد (2-5μm) .

بدون دیدگاه