تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله مهندسی متابولیک فلاونوئید در گوجه (سولانوم لیکوپرسیکوم) – نشریه اشپرینگر

عنوان فارسی: مهندسی متابولیک فلاونوئید در گوجه (سولانوم لیکوپرسیکوم): توان متابولیک (دگرگون شوندگی)
عنوان انگلیسی: Metabolic engineering of flavonoids in tomato (Solanum lycopersicum): the potential for metabolomics
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 22
سال انتشار : 2007 نشریه : اشپرینگر - Springer
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 6144 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.10Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی کشاورزی و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله: علوم گیاهی، گیاهان دارویی، فیزیولوژی گیاهان زراعتی، فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ژنتیک و بیوشیمی
مجله: متابولومیک - Metabolomics
دانشگاه: تحقیقاتی بین المللی گیاهی، واخنینگن هلند
کلمات کلیدی: GC/MS، LC/MS، مهندسی متابولیک، متابولومیک، گوجه
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1 مقدمه

2 گذرگاه بیوسنتز فلاونوئید در میوه گوجه

3 اصلاح گذرگاه فلاونوئید با استفاده از ژن های تنظیمی

4 اصلاح گذرگاه فلاونوئید با استفاده از ژن های ساختاری

5 مسدود کردن مراحل خاص در گذرگاه فلاونوئید توسط RNAi

6 تولید فلاونوئید بدیع در گوجه توسط وارد کردن شاخه های جدید از گذرگاه فلاونوئید

6.1 تولید استیلبن های مرتبط با فلاونوئید

6.2 تولید داکسی کالکون

6.3 تولید فلاون و اورئون

7 تنوع طبیعی در فلاونوئیدها

8 توان متابولومیک ها

9 نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Flavonoids comprise a large and diverse group of polyphenolic plant secondary metabolites. In plants, flavonoids play important roles in many biological processes such as pigmentation of flowers, fruits and vegetables, plant-pathogen interactions, fertility and protection against UV light. Being natural plant compounds, flavonoids are an integral part of the human diet and there is increasing evidence that dietary polyphenols are likely candidates for the observed beneficial effects of a diet rich in fruits and vegetables on the prevention of several chronic diseases. Within the plant kingdom, and even within a single plant species, there is a large variation in the levels and composition of flavonoids. This variation is often due to specific mutations in flavonoid-related genes leading to quantitative and qualitative differences in metabolic profiles. The use of such specific flavonoid mutants with easily scorable, visible phenotypes has led to the isolation and characterisation of many structural and regulatory genes involved in the flavonoid biosynthetic pathway from different plant species. These genes have been used to engineer the flavonoid biosynthetic pathway in both model and crop plant species, not only from a fundamental perspective, but also in order to alter important agronomic traits, such as flower and fruit colour, resistance, nutritional value. This review describes the advances made in engineering the flavonoid pathway in tomato (Solanum lycopersicum). Three different approaches will be described; (I) Increasing endogenous tomato flavonoids using structural or regulatory genes; (II) Blocking specific steps in the flavonoid pathway by RNA interference strategies; and (III) Production of novel tomato flavonoids by introducing novel branches of the flavonoid pathway. Metabolite profiling is an essential tool to analyse the effects of pathway engineering approaches, not only to analyse the effect on the flavonoid composition itself, but also on other related or unrelated metabolic pathways. Metabolomics will therefore play an increasingly important role in revealing a more complete picture of metabolic perturbation and will provide additional novel insights into the effect of the introduced genes and the role of flavonoids in plant physiology and development.

نمونه متن ترجمه

چکیده

فلاونوئید متشکل است از گروهی بزرگ و متنوع از متابولیت های ثانویه ی گیاه پلی فنلیک . در گیاهان، فلاونوئیدها نقش مهمی در بسیاری از فرآیندهای بیولوژیکی مانند رنگی شدن گل ها، میوه ها و سبزیجات، تعاملات گیاه-پاتوژن(بیماری زا)، باروری و محافظت در مقابل نور UV، بازی می کنند. فلاونوئیدها با توجه به اینکه ترکیبات طبیعی گیاهی هستند، بخش لاینفک از رژیم انسانی می باشند و مدارکی وجود دارند که نشان می دهند پلی فنل(اسید فنیک)  غذایی نامزدهایی برای تاثیرات سودمند مشاهده شده در یک رژیم سرشار از میوه و سبزیجات برای جلوگیری از چندین بیماری مزمن می باشند. در حیطه ی گیاهان، و حتی در درون گونه های منفرد گیاهی، تنوع گسترده ای در سطوح و ترکیب فلاونوئیدها می باشد.  این تنوع اغلب به دلیل جهش های خاص در ژن های مرتبط با فلاونوئید است که منجر به اختلافات کمی و کیفی در نمایه های متابولیک می شود. استفاده از چنین فلاونوئیدهای قابل تغییر با فنوتیپ  های قابل مشاهده و قابل نمره دهی، منجر به جداسازی و مشخص کردن تعداد زیادی ژن های ساختاری و تنظیمی درگیر در گذرگاه بیوسنتز  فلاونوئید از گونه های گیاهی مختلف شده است. این ژن ها برای مهندسیِ گذرگاه بیوسنتزی فلاونوئید در گونه های گیاهی مدل و چیده شده استفاده شده است که نه تنها از دیدگاه بنیادی بلکه به منظور تغییر ویژگی های کشاورزیِ مهم مانند رنگ گل و گیاه، مقاومت و ارزش غذای می باشد. این بازبینی، پیشرفت های حاصل شده در مهندسیِ گذرگاه فلاونوئید در گوجه را تعریف می کند. سه رویکرد متفاوت تعریف خواهد شد: 1) افزایش فلاونوئید درونی گوجه با استفاده از ژن های ساختاری یا تنظیمی؛ 2) بلوکه کردن های مراحل خاص در گذرگاه فلاونوئید توسط استراتژی های دخالت RNA؛ 3)تولید فلاونوئیدهای بدیع در گوجه با وارد کردن شاخه های جدید از گذرگاه فلاونوئید. نمایه بندی متابولیک یک ابزار ضروری برای تحلیل تاثیرات رویکردهای مهندسی گذرگاه است، نه تنها برای تحلیل تاثیر خود ترکیب فلاونوئید بلکه برای سایر گذرگاههای متابولیک مربوطه و غیرمربوطه. متابولومیک ها نیز نقش مهمی در آشکارسازی تصویر کامل تر از اختلال متابولیک بازی می کنند و نگرشهای جدید بیشتری نسبت به تاثیرِ ژن های وارد کردن شده و نقش فلاونوئید در فیزیولوژی و توسعه ی گیاه فراهم می کنند.