تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله اثر میزان آبیاری و نیتروژن بر عملکرد کاهو در شرایط گلخانه – نشریه Academic Journals

عنوان فارسی: اثر میزان آبیاری و نیتروژن بر عملکرد کاهو در شرایط گلخانه
عنوان انگلیسی: Irrigation and nitrogen level affect lettuce yield in greenhouse condition
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 4 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 7
سال انتشار : 2008 نشریه : Academic Journals
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 6560 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 476.47Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله: فیزیولوژی گیاهان زراعتی و علوم باغبانی
مجله: مجله آفریقایی یوتکنولوژی - African Journal of Biotechnology
دانشگاه: گروه آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه Selcuk، ترکیه
کلمات کلیدی: کاهو، آبیاری قطره ای، کاربردهای نیتروژن، گلخانه، وزن سر (هد)
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

نتایج و بحث

نتیجه گیری ها

نمونه متن انگلیسی

This study was conducted to investigate the effect of different irrigation and nitrogen levels on lettuce yield characteristics in greenhouse condition from December 2006 to March 2007. Irrigation levels of 100% of total class A pan (S1), 80% of total class A pan (S2), 60% of total class A pan (S3) and nitrogen levels of 0 kg ha -1 (N1), 100 kg ha -1 (N2), 200 kg ha -1 (N3), and 300 kg ha -1 (N4) were applied by drip system. Irrigation levels did not show any significant effect on head weight, marketable head weight, number of leaves, height of plants, head circle, root length, and root extent except core length and total soluble solid, TSS. The highest head and marketable head weight were found as 355.17 and 334.78 g in S1 application, respectively. Nitrogen levels had no significant effect on measured parameters. These values were the highest as 365.06 and 342.93 g in N3 application.

نمونه متن ترجمه

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری و نیتروژن بر ویژگی های محصول کاهو در شرایط گلخانه از دسامبر 2006 تا 2007 انجام شد. سطوح آبیاری از 100% از کل تشت نوع A (S1)، 80% از کل تشت نوع A(S2)، 60% از کل تشت نوع A (S3)، و سطوح نیتروژن از صفر کیلوگرم در هکتار (N1)، 100 کیلوگرم در هکتار (N2)، 200 کیلوگرم در هکتار (N3) و 300 کیلوگرم در هکتار (N4) با سیستم آبیاری قطره ای به کار برده شدند. سطوح آبیاری نتوانست هیچگونه اثر معنی داری بر وزن سر (هد)، وزن سر قابل عرضه به بازار، تعداد برک ها، ارتفاع یا بلندی گیاهان، محیط سر (هِد)، طول ریشه و اندازه (وسعت) ریشه به جز طول مغز (هسته) و کل مواد جامد محلول نشان دهد. بلندترین وزن و سر قابل عرضه به بازار به ترتیب به مقدار 17/355 و 78/334 گرم در کاربرد S1 یافت شد. سطوح نیتروژن اثر معنی داری بر پارامترهای اندازه گیری شده نداشت. بالاترین این مقدارها 06/365 و 93/342 گرم در کاربرد N3 بود.