دانلود ترجمه مقاله تفکیک در مریستم رأسی شاخه از طریق بیان بیش از حد و ناپایدار پروتئین - مجله Ncbi

دانلود ترجمه مقاله تفکیک در مریستم رأسی شاخه از طریق بیان بیش از حد و ناپایدار پروتئین - مجله Ncbi
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
القای تفکیک در مریستم رأسی شاخه از طریق بیان بیش از حد و ناپایدار پروتئین مرتبط با رتینوبلاستوما
عنوان انگلیسی
Induction of Differentiation in the Shoot Apical Meristem by Transient Overexpression of a Retinoblastoma-Related Protein
صفحات مقاله فارسی
27
صفحات مقاله انگلیسی
11
سال انتشار
2006
نشریه
Ncbi
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
۴۶۵۱
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی کشاورزی و بیوتکنولوژی
گرایش های مرتبط با این مقاله
فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه، فیزیولوژی و اکولوژی گیاهان زراعتی، بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی گیاهان باغبانی، بیوتکنولوژی کشاورزی و علوم باغبانی
مجله
مجله فیزیولوژی گیاهی (Plant Physiology)
دانشگاه
موسسه علوم گیاهی، زوریخ، سوئیس
فهرست مطالب
نتایج
تولید گیاهان تراریخت که بیان ژن RBR در آنها
ریزالقایی بیان ژن RBR در مریستم باعث توقف رشد میشود
ریزالقایی بیان ژنRBR منجر به تغییرات چشمگیر در سلول شناسی مریستم میشود
ریزالقایی پروتئین RBRدر SAM
توضیحات
پروتئین و RBR وکنترل تفکیک سلول مریستم
ژن RBR و مدول عامل رونوشتی KNOX/ARP
مواد و روش ها
مادۀ گیاهی و دگرگونی
دستکاری DNA
ریزالقایی
آنالیز پروتئین و RNA
TEM
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی

Abstract


The shoot apical meristem contains cells that undergo continual growth and division to generate the building blocks for the aerial portion of the plant. As cells leave the meristem, they undergo differentiation to form specific cell types. Most notably, heterotrophic cells of the meristem rapidly gain autotrophic capability by synthesis and assembly of components of the chloroplast. At the same time, cells undergo enlargement via vacuolation. Despite significant advances in the characterization of transcriptional networks involved in meristem maintenance and leaf determination, our understanding of the actual mechanism of meristem cell differentiation remains very limited. Using a microinduction technique, we show that local, transient overexpression of a retinoblastoma-related (RBR) protein in the shoot apical meristem is sufficient to trigger cells in the meristem to undergo the initial stages of differentiation. Taken together with recent data showing that RBR protein plays a key role in restricting stem cell differentiation in the root apical meristem, our data contribute to an emerging picture of RBR proteins as a central part of the mechanism controlling meristem cell differentiation.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

مریستم رأسی شاخه دارای سلول هایی است که برای تولید عناصر اصلی  قسمت هوایی گیاه، دستخوش رشد و تقسیم مداوم میشوند. همانطور که سلول از مریستم خارج میشوند، برای تشکیل انواع خاص سلول تفکیک میشوند.سلول های خوراک گیر(تغذیه کننده) از طریق سنتز و اجتماع اجزاء کلروپلاست به سرعت قابلیت غذاسازی پیدا میکنند. در عین حال، سلول ها از طریق واکوئل سازی، بزرگ میشوند. علیرغم اینکه پیشرفت های قابل توجهی در زمینۀ تعیین ویژگی شبکه های رونوشتی که در حفظ مریستم و تعیین برگ نقش دارند انجام گرفته است اما درک ما ازمکانیسم واقعی تفکیک سلول مریستم هنوزبسیار محدود و کم است. ما با استفاده از روش ریزالقایی نشان خواهیم داد که بیان بیش از حد و ناپایدار موضعی پروتئین مرتبط با رتینوبلاستوما (RBR) در مریستم رأسی شاخه برای تحریک سلول ها درمریستم به منظور تحمل مراحل اولیۀ تفکیک ، کافی است. روی همرفته باتوجه به داده های اخیر مبنی بر نقش پروتئین RBR در محدودکردن تفکیک ساقۀ سلول  در مریستم رأسی شاخه، داده های ما به تصویر در حال ظهور پروتئین های RBR به عنوان قسمت مرکزی مکانیسم کنترل کنندۀ تفکیک سلول مریستم کمک می کند.


بدون دیدگاه