ترجمه مقاله انتقال از راه دور آوند چوبی برای فعالیت پپتید سیگنالی از ریشه های گوجه فرنگی - نشریه Oxford Journals

ترجمه مقاله انتقال از راه دور آوند چوبی برای فعالیت پپتید سیگنالی از ریشه های گوجه فرنگی - نشریه Oxford Journals
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
شواهدی برای انتقا ل از راه دور آوند چوبی برای فعالیت پپتید سیگنالی از ریشه های گوجه فرنگی
عنوان انگلیسی
Evidence for long-distance xylem transport of signal peptide activity from tomato roots
صفحات مقاله فارسی
15
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2007
نشریه
Oxford Journals
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6265
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی کشاورزی و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم گیاهی، اکولوژی گیاهان زراعتی و فیزیولوژی گیاهان زراعتی
مجله
مجله تجربی گیاه شناسی - Journal of Experimental Botany
دانشگاه
گروه مهندسی محیط زیست، آب و کشاورزی، دانشکده مهندسی عمران، اسرائیل
کلمات کلیدی
پپتیدهای فعال زیستی، مقایسه زیستی (bioassay)، هورمون، سیگنال راه دور، Lycopersicon، شیره آوند چوبی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد وروش ها
رشد گیاهان
جمع آوری و تخلیص شیره
سنجش قلیایی شدگی
آمار
نتایج
فعالیت قلیایی شدگی در ترشحات ریشه
منحنی شستشو وجذب UVفعالیت قلیایی شدگی
حساسیت پروتئیناز فعالیت قلیایی شدگی
جنبش شناسی واکنش های قلیایی شدگی
آلودگی درنتیجه برش ساقه
بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Several types of small, endogenous signal peptides are now known to induce a wide range of local and systemic responses in plants, but how such signal peptide activity is transported over long distances remains unclear. In particular, the possible occurrence and root-to-shoot transport of signal peptide activity in the xylem does not appear to have been previously investigated. Suspension-cultured cells of wild tomato Lycoporsicon peruvanium L. were used in an established bioassay for detecting nanomolar concentrations of signal peptides via the induction of alkalinizing activity. Xylem sap naturally exuded from the cut and washed stem-surfaces of de-topped tomato plants (Lycopersicon esculentum L. cv. Castlemart) was collected, partially purified, concentrated, and shown by the bioassay consistently to contain significant alkalinizing activity. Plant salinity treatment induced further small increases in activity. Subsidiary experiments indicated that the alkalinizing activity found in the xylem-sap had properties similar to those of known plant signal peptides and was root derived. Thus, it was (i) detectable within minutes, (ii) eluted similarly during HPLC chromatography, (iii) destroyed by incubation with proteases and stable in the presence of protease inhibitor cocktail, and (iv) not found in bioassays of simulated xylem sap placed on the cut stemsurfaces of non-exuding roots in order to detect any significant release of wound peptides from the stem. Further investigations of the signal peptide activity in root xylem sap could provide new insights into its identity, genes, receptors, origins, and possible hormonal roles in regulating shoot growth and development.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
چند نوع از پپتیدهای سیگنالی کوچک وآندوژنی در حال حاضر شناخته شده که برای وادار کردن طیف گسترده ای از پاسخ های موضعی وسیستمیک در گیاهان می باشند ،اما چگونه چنین فعالیت پپتید سیگنالی در مسافت های طولانی حمل ونقل می شود همچنان نا مشخص است.به طور خاص ،امکان وقوع وانتقال ریشه به ساقه فعالیت پپتید سیگنالی در آوند چوبی به نظر نمی رسد که قبلا" بررسی شده باشد.سلول های محیط کشت –سوسپانسیونی در گوجه فرنگی وحشی Lycopersican peruvanium L. در آزمایش زیستی بنیادی برای تشخیص غلظت نانومولار پپتید های سیگنالی از طریق مقایسه فعالیت قلیایی کردن(alkalinizing) استفاده شده بودند.شیره آوند چوبی به طور طبیعی از سطوح برش داده شده وشسته شده ساقه غیر راسی گیاهان گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum L. رقم Castlemart)،جمع آوری شد ،تا حدی تصفیه شده وغلیظ شدند و توسط آزمایش زیستی نشان داده شد که همواره شامل فعالیت قابل توجه قلیایی کردن است.تیمار باشوری گیاه سبب تحریک در افزایش بسیار ناچیز در فعالیت ها می شود.آزمایشات فرعی نشان دادکه فعالیت قلیایی کردنی که در شیره آوند چوبی پیدا شده بود، جزئیاتی شبیه به آنچه که در پپتید های سیگنالی گیاهان شناخته شده واز ریشه حرکت کرده بودند،دارند.بنابراین ،آنها می باشند(الف)در مدت چند دقیقه قابل ردیابی ،(ب)به طور مشابه در کروماتوگرافی HPLCشسته شده،(ج)نابود شده بوسیله اینکوبیشن با پروتئاز ها وپایدار در حضور کوکتل مهار کننده پروتئاز ،و(د) یافت نشده در آزمایشات زیستی از شبیه سازی شیره آوند چوبی موجوددر سطوح ساقه برش داده شده،از ریشه های تراوش نکرده ،به منظور شناسایی هرگونه انتشار قابل توجهی از پپتید های زخم از ساقه.تحقیقات بعدی در مورد فعالیت پپتید سیگنالی درشیره آوند چوبی ریشه می تواند تفکرات جدیدی را در مورد ماهیت آن،ژن ها،گیرنده ها،سرچشمه ها،ونقش های هورمونی ممکنه در تنظیم رشد وگسترش ساقه ایجاد کند.

بدون دیدگاه