تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله باز شدن گلهای قلمه جنس زنبق رقم x hollandica تحت تاثیر دما خشک داری و نور – نشریه الزویر

عنوان فارسی: باز شدن گلهای قلمه های جنس زنبق رقم x hollandica ، تحت تاثیر دما، خشک داری (انبارسازی خشک) و نور است
عنوان انگلیسی: Opening of cut Iris x hollandica flowers as affected by temperature, dry storage, and light
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 4 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 11
سال انتشار : 2014 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5748 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 677.82Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: زیست شناسی و مهندسی کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله: علوم گیاهی، علوم سلولی و مولکولی، فیزیولوژی گیاهان زراعتی و علوم باغبانی
مجله: زیست شناسی و فناوری پس از برداشت
دانشگاه: دانشگاه واخنینگن و مرکز تحقیقات، گروه علوم غذایی، هلند
کلمات کلیدی: گلهای جنس زنبق، قلمه ی گلها، تاریکی، ذخیره سازی خشک (خشک داری)، بازشدن گلها، افزایش طول ساقه، درجه حرارت
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

2. مواد و روش کار

2.1 گیاهان

2.2 اثرات ذخیره سازی در دماهای مختلف، درمقایسه با ذخیره سازی انتهای ساقه ها در آب یا بدون آب

2.3 اثرات سیکل یا چرخه ی 12 ساعته ی نور/تاریکی

2.4 بررسی افزایش طول دمگل یا ساقه گل، باز شدن گلها و وزن تر

2.5 کارهای آماری

3.نتایج و بحث

3.1 اثرات دما و ذخیره سازی خشک (خشک داری) در تاریکی

3.2 ذخیره سازی در تاریکی، تحت یک چرخه 12 ساعته نور/تاریکی یا در روشنایی مداوم

4.نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Flower opening in Iris (Iris x hollandica) depends on elongation of the pedicel + ovary. This elongation lifts the bud above the point where the sheath leaves no longer mechanically inhibit lateral tepal movement. We here report on the effects on flower opening of storage at various temperatures, of holding the flowers dry rather than in water, and of a 12 h light/dark cycle instead of darkness, in cv. Blue Magic. During 3 d of storage in darkness at 11 ◦C or 6 ◦C the flowers placed in water opened. Flowers stored at 3.0 ◦C did not open during the storage period but did so during subsequent vase life at 20 ◦C. Flowers stored in water at 0.5 ◦C remained closed, even during subsequent vase life at 20 ◦C. None of the flowers that were stored dry for 3 d at 15 ◦C, 11 ◦C, 6 ◦C, 3 ◦C or 0.5 ◦C opened during vase life. Compared to flowers placed in continuous darkness, a rhythm of 12 h light and 12 h darkness inhibited opening during a 3 d storage period at 20 ◦C. It is concluded that cut Iris flowers (a) can be stored in water at 3 ◦C for more than a week, but cannot be stored for 3 d or more in water at 15 ◦C, 11 ◦C, 6 ◦C or 0.5 ◦C, and (b) cannot be stored dry for long (under the present conditions 3 d or longer) at any of these temperatures. Iris flowers were found to be chilling-sensitive, although only at temperatures of about 0.5 ◦C.

نمونه متن ترجمه

چکیده

باز شدن گلهای زنبق (Iris x hollandica) به طویل شدن ساقه گل (دمگل) + تخمدان گل بستگی دارد. این طویل شدن، جوانه را در بالای نقطه ای بالا می برد و بلند می کند که در آنجا غلاف برگ ها، از نظر مکانیکی، حرکت تپال جانبی را مهار می کند. در اینجا، تاثیرات بازشدن گلهایی که در دماهای مختلف ذخیره شدند را گزارش می دهیم، گلها درجاهای خشک نگه داشته شدند بجای اینکه در آب نگهداری شوند و 12 ساعت چرخه نور/تاریکی را بجای تاریکی مطلق در رقم Blue Magic. داشتند، تاثیرات اینها را بر بازشدن گلها گزارش کرده ایم. در طول مدت 3 روز ذخیره سازی در تاریکی در دمای 11 درجه سانتیگراد یا 6 درجه سانتیگراد که گلها در آب قرار گرفتند، گلها باز شدند. گلهایی که در مای 3 درجه سانتیگراد ذخیره شده بودند، در طول مدت ذخیره سازی، باز نشدند، اما در طول عمر گلجایی متعاقب در 20 درجه سانتیگراد باز می شدند. گلهایی که در آب در دمای 0.5 ◦C ذخیره شده بودند، بسته باقی ماندند، حتی در طول عمر گلجایی متعاقب در 20 درجه سانتیگراد نیز بسته باقی ماندند. هیچ کدام از گلهایی که بصورت خشک برای سه روز در دماهای 15، 11، 6، 3 یا .05 درجه سانتیگراد ذخیره شده بودند، در طول عمر گلجایی باز نشدند. در مقایسه با گلهایی که در تاریکی مداوم قرار گرفته بودند، یک ریتم 12 ساعته نور و 12 ساعته تاریکی، باز شدن گلها را در طول مدت 3 روز ذخیره سازی در دمای 20 درجه سانتیگراد ، مهار می کند. به این نتیجه رسیدند که قلمه های جنس زنبق (a) می توانند در دمای 3 درجه سانتیگراد در آب برای بیش از یک هفته ذخیره شوند، اما نمی توانند برای سه روز یا بیشتر در دماهای 15، 11، 6 یا .0.5 درجه سانتیگراد ذخیره شوند، و (b) اینکه نمی توانند برای مدت طولانی (تحت شرایط حاضر برای 3 روز یا بیشتر) در هر یک از این دماها، بصورت خشک ذخیره شوند. یافتند که گلهای جنس زنبق، به سرما حساس هستند، البته بیشتر به دماهای حدود 0.5 درجه سانتیگراد حساس هستند.