دانلود رایگان مقالات انگلیسی هوش مصنوعی

ترجمه مقاله تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر روی عملکرد تجاری - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر روی عملکرد تجاری - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۶۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله تشخیص خودکار مبتنی بر اشعه ایکس و سی تی اسکن کووید-19 - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تشخیص خودکار مبتنی بر اشعه ایکس و سی تی اسکن کووید-19 - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله چقدر هوش در هوش مصنوعی وجود دارد؟ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله چقدر هوش در هوش مصنوعی وجود دارد؟ - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله هوش مصنوعی انسان محور در آموزش - نشریه الزویر

ترجمه مقاله هوش مصنوعی انسان محور در آموزش - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله ردیابی چشم و نگاه برای تعامل با صفحه نمایش گرافیکی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله ردیابی چشم و نگاه برای تعامل با صفحه نمایش گرافیکی - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 25