دانلود رایگان مقالات انگلیسی هوش مصنوعی

ترجمه مقاله سیستم تشخیص پزشکی بر اساس تجزیه و تحلیل عنبیه

ترجمه مقاله سیستم تشخیص پزشکی بر اساس تجزیه و تحلیل عنبیه

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله تشخیص چهره بر مبنای کرولت ها و ویژگی های الگوی باینری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تشخیص چهره بر مبنای کرولت ها و ویژگی های الگوی باینری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله سیستم تشخیص چهره با استفاده از الگوریتم ژنتیک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سیستم تشخیص چهره با استفاده از الگوریتم ژنتیک - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله پردازش توالی چندکانال - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله پردازش توالی چندکانال - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 19
دانلود ترجمه مقاله رویکرد فشرده سازی تصاویر متنی عربی

دانلود ترجمه مقاله رویکرد فشرده سازی تصاویر متنی عربی

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
دانلود ترجمه مقاله ترکیب سریالی شبکه عصبی برای OCR عربی - مجله اشپرینگر

دانلود ترجمه مقاله ترکیب سریالی شبکه عصبی برای OCR عربی - مجله اشپرینگر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله ماشین های یادگیری برای بهینه ساز ازدحام ذرات همیاری

ترجمه مقاله ماشین های یادگیری برای بهینه ساز ازدحام ذرات همیاری

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 26