دانلود رایگان مقالات انگلیسی محیط زیست

دانلود ترجمه مقاله آرسنیک در آب آشامیدنی و خطر ابتلا به سرطان ریه - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله آرسنیک در آب آشامیدنی و خطر ابتلا به سرطان ریه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۱۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله تاثیر عوامل طراحی سازمان و مدیریت بر مهندسی انعطاف پذیری

دانلود ترجمه مقاله تاثیر عوامل طراحی سازمان و مدیریت بر مهندسی انعطاف پذیری

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 26
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله مدلی برای پیش بینی دمای احتراق خودکار - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله مدلی برای پیش بینی دمای احتراق خودکار - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله ویژگی های انتخاب سیالات یونی با اشتعال خودکار- نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله ویژگی های انتخاب سیالات یونی با اشتعال خودکار- نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله غلظت فلزات سنکین در شبکه آب آشامیدنی

دانلود ترجمه مقاله غلظت فلزات سنکین در شبکه آب آشامیدنی

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 4
دانلود ترجمه مقاله حذف فلزات سنگین از آب

دانلود ترجمه مقاله حذف فلزات سنگین از آب

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 5
دانلود ترجمه مقاله آینده قابلیت پایداری

دانلود ترجمه مقاله آینده قابلیت پایداری

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 22
دانلود ترجمه مقاله استفاده مجدد از پساب های کشاورزی با نانوفیلتراسیون

دانلود ترجمه مقاله استفاده مجدد از پساب های کشاورزی با نانوفیلتراسیون

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 15
دانلود ترجمه مقاله اتوماسیون مانیتورینگ بر کیفیت آب

دانلود ترجمه مقاله اتوماسیون مانیتورینگ بر کیفیت آب

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 12
دانلود ترجمه مقاله روش های تهیه نقشه های تناسب اراضی - مجله تیلور و فرانسیس

دانلود ترجمه مقاله روش های تهیه نقشه های تناسب اراضی - مجله تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 32
دانلود ترجمه مقاله آفات کش ها و اهمیت کیفیت خاک

دانلود ترجمه مقاله آفات کش ها و اهمیت کیفیت خاک

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 2
صفحات فارسی: 5
دانلود ترجمه مقاله ارزیابی آفات کش های اسپری برگی و خاکی

دانلود ترجمه مقاله ارزیابی آفات کش های اسپری برگی و خاکی

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 4
دانلود ترجمه مقاله پیامد حشره کش های مورد استفاده برای کنترل موریانه در خاک

دانلود ترجمه مقاله پیامد حشره کش های مورد استفاده برای کنترل موریانه در خاک

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 6
دانلود ترجمه مقاله جایگزین های کارخانه های تصفیه آب شور

دانلود ترجمه مقاله جایگزین های کارخانه های تصفیه آب شور

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 25
دانلود ترجمه مقاله بهبود امنیت غذایی با باغچه های جوامع اگروفارستری - مجله MDPI

دانلود ترجمه مقاله بهبود امنیت غذایی با باغچه های جوامع اگروفارستری - مجله MDPI

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 23