دانلود ترجمه مقاله اثر سطوح نسبت کربن به نیتروژن بر کیفیت زیست محیطی استخر - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله اثر سطوح نسبت کربن به نیتروژن بر کیفیت زیست محیطی استخر - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اثر سطوح نسبت کربن به نیتروژن و تراکم Labeo victorianus بر کیفیت زیست محیطی استخر با استفاده از آرد ذرت به عنوان منبع کربن
عنوان انگلیسی
Effect of C/N ratio levels and stocking density of Labeo victorianus on pond environmental quality using maize flour as a carbon source
صفحات مقاله فارسی
16
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2013
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4494
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی منابع طبیعی، مهندسی محیط زیست و شیلات
گرایش های مرتبط با این مقاله
تکثیر و پرورش آبزیان، مهندسی آب وفاضلاب، آلودگی های محیط زیست و منابع آب
مجله
آبزیان (Aquaculture)
دانشگاه
دانشگاه واخنینگن، گروه شیلات و پرورش ماهی، دپارتمان علوم دامی، هلند
کلمات کلیدی
نسبت C/N، تراکم، L. victorianus، کیفیت آب، کیفیت رسوب
فهرست مطالب
چکیده
۱ مقدمه
۲ مواد و روش ها
۲ ۱ ماهی های آزمایشی
۲ ۲ طرح آزمایشی
۲ ۳ مکان آزمایشی و مدیریت استخر
۲ ۴ تحلیل رشد و براورد پارامتر های تولید
۲ ۵ تعیین پارامتر کیفیت آب
۲ ۶ تعیین پارامتر های کیفیت رسوب
۲ ۷ تحلیل داده ها
۳ نتایج
۳ ۱ پارامتر های کیفیت آب
۳ ۲ کیفیت رسوب
۳ ۳ اثرات پارامتر های رشد، بقا و عملکرد بر L victorianus
۴ بحث
۴ ۱ اثر بر روی پارامتر های کیفیت آب
۲ ۴ بررسی اثر بر کیفیت رسوب
۴ ۳ اثرات بر روی رشد، بقا و پارامتر های عملکرد L victorianus
۵ نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The main obstacle in developing intensive fish culture is waste management which is detrimental to the environment. To mitigate environmental impacts associated with effluent discharge, measures should be put in place to avoid deterioration of the pond environment. The addition of carbon materials into culture facilities while manipulating the levels of carbon and nitrogen ratios is one of the best strategies of controlling ammonia and nitrite in ponds. This study was carried out in 18 hapas suspended in six, 150 m2 earthen ponds to investigate the effects of C/N ratios (10 and 20) and stocking density (10, 15 and 25 fish m−2) on water quality, sediment quality and growth of Labeo victorianus. All treatments were carried out in triplicate during a time period of 72 days. A locally formulated and prepared feed containing 30% crude protein with a C/N ratio of 10 was applied. Maize flour was used as the carbohydrate source for manipulating C/N ratio and applied to the water column separately from the feed. Increasing C/N ratio from 10 to 20 reduced (P b 0.001) the total ammonia nitrogen (TAN), nitrite–nitrogen (NO2–N) and nitrate–nitrogen (NO3–N) in the water column and total nitrogen in the sediment (P b 0.001). It also raised sediment pH, organic matter and total phosphorus (P b 0.001). The lowest protein efficiency ratio (PER), specific growth rate (SGR) and the highest food conversion ratio for the feed were recorded with a C/N ratio of 10 (P b 0.05). Based on highest growth, survival, production and net benefits, C/N ratio of 20 and a stocking density of 25 fish m−2 are optimal. Therefore, carbohydrate addition in L. victorianus culture is a promising option for sustainable aquaculture.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
مانع و مسئله اصلی در تکثیر و پرورش صنعتی ماهی، مدیریت پسماند هایی است که برای محیط زیست مضر است. برای کاهش اثرات زیست محیطی مربوط به تصفیه فاضلاب، روش هایی باید برای اجتناب از کاهش کیفیت محیط استخر در نظر گرفته شوند. افزودن مواد کربنی به محیط های تکثیر ضمن تغییر سطوح نسبت کربن و نیتروژن، یکی از بهترین راهبرد های نیتریت و آمونیوم در استخر است. این مطالعه شش استخر خاکی 150 متر مربعی برای بررسی اثر نسبت C/N(10 و 20) و تراکم( 10، 15 و 25 ماهی در متر مربع) بر روی کیفیت آب، کیفیت رسوب و رشد Labeo victorianu انجام شد. همه تیمار ها در سه تکرار طی دوره زمانی 72 روز انجام شدند. جیره فرمول شده حاوی 30 درصد پروتین خام با نسبت C/N 10 استفاده شد. آرد ذرت به عنوان منبع کربوهیدرات برای تغییر نسبت C/N و نیتروژن آمونیوم کل، نیتریت- نیتروژن و نیتریت-نیتروژن در ستون آب و نیتروژن کل در رسوب استفاده شد. کم ترین نسبت کارایی پروتین، نرخ رشد ویژه و نسبت تبدیل تبدیل غذایی بالا برای جیره با نسبت C/N 10 ثبت شد. بر اساس بیشترین رشد، بقا، تولید و مزایای خالص، نسبت C/N برابر با 20 تراکم 25 ماهی در متر مربع به صورت بهینه است. از این روی، افزایش کربوهیدرات در تکثیر L. victorianus یک گزینه مناسب برای تکثیر و پرورش پایدار است.

بدون دیدگاه