تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

دانلود ترجمه مقاله مدلی برای پیش بینی دمای احتراق خودکار – نشریه الزویر

عنوان فارسی: مدلی برای پیش بینی دمای احتراق خودکار با استفاده از رویکرد روابط خصوصیات ساختار کمی
عنوان انگلیسی: A model for predicting the auto-ignition temperature using quantitative structure property relationship approach
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 10
سال انتشار : 2012 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 4530 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 615.17Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: محیط زیست و مهندسی مکانیک
گرایش های مرتبط با این مقاله: ایمنی، بهداشت و محیط زیست، آلودگی هوا، حرارت و سیالات، تبدیل انرژی و مهندسی شیمی محیط زیست
مجله: مهندسی Procedia
دانشگاه: گروه ایمنی و بهداشت شغلی، دانشگاه علوم پزشکی، تایوان، چین
کلمات کلیدی: دمای احتراق خودکار، ساختار کمی، رگراسیون گام به گام
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

۱ مقدمه

۲ روش کار

۳ نتایج و بحث

۴ نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

While flammable materials are operated in process industries, the electric equipments should be explosion-proof to reduce the possibility of a fire or an explosion. Auto-ignition temperature (AIT) of a flammable material is the primary characteristic in determining the specifications of these explosion-proof equipments. However, due to limitations on experiments, the AIT of a compound reported in different data compilations is very diverse, and the difference between different compilations was found to be higher than 300 K in many cases. Thus, an effective method to predict the AIT of flammable materials is indispensible in this regard. In this study, a model to predict the AIT of organic compounds is built by using the quantitative structure property relationship (QSPR) approach. This model is built from a set of 820 organic compounds, which are collected from the DIPPR database supported by American Institute of Chemical Engineer. This model is of four molecular descriptors: mean electrotopological state, the aromatic ratio, rotatable bond fraction, and atom-centered fragments. It is found that the R value of the proposed model is 0.900, the average error in percentage is of 6.0%, and the average absolute error is about 36.0 K. While comparing with other works in the literature, this model is built from the largest data set and gives satisfactory performance. As compared with the known experimental errors in measuring the AIT, the proposed model also offers a reasonable estimate of the AIT. Thus, the proposed model can estimate the AIT of a compound for which its AIT is as yet not readily available within a reasonable accuracy.

نمونه متن ترجمه

چكيده

در حالي كه مواد قابل اشتعال در صنايع وجود دارد، تجهيزات الكتريكي بايد ضد انفجار براي كاهش خطر آتش سوزي و انفجار احتمالي باشند. دماي احتراق خودكار (AIT) از يك ماده قابل اشتعال مشخصه اصلي در تعيين مشخصات اين تجهيزات ضدانفجار است. با اين حال، با توجه به محدوديت  در ازمايشها، AITيك تركيب تلفيقي از داده هاي مختلف است كه بسيار متنوع بوده و تفاوت بين دستگاه هاي مختلف را بالاتر از 300K را دارد. بنابراين ، يك روش موثر براي پيش بيني مواد قابل اشتعال AIT است كه در اين زمينه ضروري مي باشد. در اين مطالعه، يك مدل براي پيش بيني AIT از تركيبات آلي با استفاده از روش ارتباط كمي (QSPR) ارائه شده است. اين مدل از مجموعه اي از 820 تركيب آلي ساخته شده است كه از پايگاه داده  DIPPR توسط موسسه مهندسي شيمي آمريكا پشتيباني و جمع اوري شده است. اين مدل از چهار توصيف مولكولي بهره  مي برد كه شامل الكتروتوپولوجيكال، نسبت پخش، كسر حجمي، ساختار اتمي مي باشد. در ان مقدار R از يك مدل با مقدار 0.09 ارائه شده است. كه در ان خطا به طور متوسط 6% بوده و به طور متوسط خطا در دماي 36K مي باشد. در حاليكه  در مقايسه با ديگر تحقيقات انجام شده، اين مدل از بزرگترين مجموعه داده ساته شده است و علكرد رضايت بخشي دارد. در مقايسه با خطاهاي تجربي شناخته شده در اندازه گيري، مدل ارائه شده براورد مناسبي از AIT را ارائه مي دهد. بنابراين مدل ارائه شده مي تواند از يك تركيب براورد AIT باشد كه هنوز هم به آساني دقت مناسب را ندارد.