دانلود ترجمه مقاله بهبود امنیت غذایی با باغچه های جوامع اگروفارستری - مجله MDPI

دانلود ترجمه مقاله بهبود امنیت غذایی با باغچه های جوامع اگروفارستری - مجله MDPI
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
پتانسیل استفاده از باغچه های جوامع اگروفارستری به عنوان راهبرد پایدار جایگزین واردات برای بهبود امنیت غذایی در انتاریای قطبی، کانادا
عنوان انگلیسی
The Potential Use of Agroforestry Community Gardens as a Sustainable Import-Substitution Strategy for Enhancing Food Security in Subarctic Ontario, Canada
صفحات مقاله فارسی
23
صفحات مقاله انگلیسی
19
سال انتشار
2013
نشریه
MDPI
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4334
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
کشاورزی، صنایع غذایی، منابع طبیعی و محیط زیست
گرایش های مرتبط با این مقاله
فیزیک و حفاظت خاک، مرتع و آبخیزداری، مهندسی آبیاری، بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، علوم باغبانی، آبیاری و زهکشی، ایمنی و محیط زیست، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)، بیوتکنولوژی‌ کشاورزی‌ وعلوم مواد غذایی
مجله
پایداری
دانشگاه
بخش محیط زیست و مطالعات منابع، دانشگاه واترلو، کانادا
کلمات کلیدی
نخستین ملل مالگان، تغییر اقلیم، امنیت غذایی، سازگاری،آگروفارستری، جایگزینی واردات، پایداری
فهرست مطالب
چکیده
۱ مقدمه
۱ ۱ امنیت غذایی در نیمه شمالگان
۱ ۲ کشاورزی نیمه شمالگان
۱ ۳ آگروفارستری
۱ ۴ اهداف مطالعه
۲ روش ها
۲ ۱مطالعه موردی: فیرست نیشن آلبانی
۲ ۲ طرح آگروفارستری
۲ ۳آنتخاب محل آگروفارستری
۲ ۴ ترکیب گونه های گیاهی
۲ ۵ طرح نمونه برداری خاک
۲ ۶ روش های جمع اوری نمونه های خاک
۲ ۷ آنالیز های خاکی
۲ ۸ انالیز داده ها
۳ نتایج
۳ ۱ ترکیب گونه ای
۳ ۲ تولید بالقوه ی باغچه ها
۴ بحث
۴ ۱ ترکیب گونه ای
۴ ۲ تولید بالقوه ی باغچه
۴ ۲ ۱ بافت خاک
۴ ۲ ۲ حاصلخیزی خاک(N, P, K, Mg, pH )
۵ نتایج
۵ ۱ توصیه هایی برای باغچه های جوامع آگروفارستری در آلبانی
۵ ۲ اجرایی بودن AFCGs در دیگر جوامع شمالی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The high prevalence of food insecurity experienced by northern First Nations partially results from dependence on an expensive import-based food system that typically lacks nutritional quality and further displaces traditional food systems. In the present study, the feasibility of import substitution by Agroforestry Community Gardens (AFCGs) as socio-ecologically and culturally sustainable means of enhancing food security was explored through a case study of Fort Albany First Nation in subarctic Ontario, Canada. Agroforestry is a diverse tree-crop agricultural system that has enhanced food security in the tropics and subtropics. Study sites were selected for long-term agroforestry research to compare Salix spp. (willow)-dominated AFCG plots to a ―no tree‖ control plot in Fort Albany. Initial soil and vegetative analysis revealed a high capacity for all sites to support mixed produce with noted modifications, as well as potential competitive and beneficial willow-crop interactions. It is anticipated that inclusion of willow trees will enhance the long-term productive capacity of the AFCG test plots. As an adaptable and dynamic system, AFCGs have potential to act as a more reliable local agrarian system and a refuge for culturally significant plants in high-latitude First Nation socio-ecological systems, which are particularly vulnerable to rapid cultural, climatic, and ecological change.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
شیوع ناامنی غذایی توسط ملل شمالی تا حدودی ناشی از وابستگی به سیستم غذایی واردات محور پرهزینه است که فاقد کیفیت عناصر مغذی بوده و جایگزین سیستم های غذایی سنتی شده است. در این مطالعه، امکان جایگزینی واردات با باغچه های جامعه آگروفارستری به عنوان ابزارهای پایداری فرهنگی و اجتماعی-اکولوژیکی امنیت غذایی در مطالعه موردی Fort Albany First Nation در آنتاریو مورد مطالعه قرار گرفت. آگروفارستری یک سیستم درختی-گیاهی متنوع است که دارای امنیت غذایی زیاد در مناطق حاره و نیمه حاره می باشد. مطالعات موردی برای تحقیقات بلند مدت آگروفارستری با مقایسه پلات های AFCG بید با پلات های شاهد بدون درخت در آلبانی انتخاب شدند. آنالیز های اولیه پوشش گیاهی و خاک ظرفیت بالای همه سایت ها را برای پشتیبانی تولیدات مرکب با اصلاحات قابل توجه و نیز اثرات متقابل سودمند بید-گیاه زراعی نشان داده است. پیش بینی می شود که استفاده از درختان بید به بهبود توانایی تولید بلند مدت پلات های آزمایشیAFCG کمک کند. به عنوان یک سیستم سازگار و پویا، AFCG به عنوان یک سیستم زراعی محلی مطمین تر و پناهگاهی برای گیاهان مهم در سیستم های اجتماعی بوم شناسی عرض های جغرافیایی بالا که به تغییرات بوم شناسی، اقلیمی و فرهنگی آسیب پذیر می باشند عمل می کند.

بدون دیدگاه