دانلود ترجمه مقاله اثرات تخریب و پیکره بندی زیستگاه بر گونه های تالابی - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله اثرات تخریب و پیکره بندی زیستگاه بر گونه های تالابی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اثرات تخریب و پیکره بندی زیستگاه و ترکیب ماتریکس بر روی گونه های تالابی در حال کاهش
عنوان انگلیسی
Effects of habitat loss, habitat configuration and matrix composition on declining wetland species
صفحات مقاله فارسی
23
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2013
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4371
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
جغرافیا، منابع طبیعی و محیط زیست
گرایش های مرتبط با این مقاله
ارزیابی و تنوع زیستی وحیات وحش، ژئومورفولوژی ، برنامه ریزی محیطی، هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی، برنامه ریزی آمایش سرزمین، مرتع و آبخیزداری، علوم گیاهی، مخاطرات محیطی، شناخت و حمایت محیط زیست، اکولوژی حیات وحش و علوم جانوری
مجله
حفاظت از زیست شناسی
دانشگاه
موسسه زیست شناسی، دانشگاه کارلتون، انتاریو، کانادا
کلمات کلیدی
نابودی زیستگاه، تکه تکه شدن زیستگاه، کیفیت ماتریس، انزوا تالاب، پرندگان مارش، لاک پشت های آب شیرین
فهرست مطالب
چکیده
۱ مقدمه
۲ روش ها
۲ ۱ منطقه مورد مطالعه
۲ ۲ گروه های گونه های و زیستگاه های تالابی ویژه
۲ ۲ ۱ پرندگان تالابی
۲ ۲ ۲ لاک پشت
۲ ۳ طرح مطالعه و انتخاب چشم انداز
۲ ۴ پیمایش میدانی
۲ ۴ ۱ پیمایش های پرندگان تالابی
۲ ۴ ۲ پیمایش های لاک پشت
۲ ۵ آنالیز های آماری
۳ نتایج
۳ ۱ اهمیت نسبی متغیر های پیش بینی(مستقل )چشم اندار
۳ ۱ ۱ پرندگان تالابی
۳ ۲ لاک پشت ها
۴ بحث
۵ نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
abstract

Worldwide declines in wetland birds and turtles are attributed to landscape-scale habitat loss, habitat fragmentation and anthropogenic land use. However, due to multi-collinearity, the relative importance of these factors is largely unknown. We evaluated the relative effects of wetland amount, wetland con- figuration (measured as the number of wetland patches), and matrix composition (measured as the amount of forest, cropland and road density) on the occurrence of eight declining wetland bird species and two threatened freshwater turtles across 66–70 landscapes. We selected landscapes to minimize correlations among the landscape-scale predictors and to represent the range of variation in each predictor available in the study region. For wetland birds, we found that the amount of wetland at a landscapescale was more important than the other landscape variables, whereas surprisingly for turtles, the amount of forest in the surrounding landscape was more important than the other landscape variables. Wetland configuration independent of wetland amount was not an important predictor of any species. This is the first study to assess the relative, independent effects of the landscape-scale factors thought to contribute to wetland bird and turtle declines. Our results confirm that wetland loss is the primary landscape-scale factor of wetland bird declines, but suggest that forest loss may play a greater role in freshwater turtle declines than previously realized; minimizing forest loss will have the most positive outcome for freshwater turtle conservation. Therefore, effective conservation planning requires a multi-taxa approach to meet landscape-scale requirements of all declining wetland fauna.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
کاهش پرندگان و لاک پشت های تالابی در مقیاس جهانی به تخریب زیستگاه در مقیاس چشم انداز، قطعه قطعه شدن زیستگاه و تغییرات کاربری ارضی ناشی از فعالیت های انسانی نسبت داده می شود. با این حال به دلیل وجود هم خطی چندگانه، اهمیت نسبی این عوامل تا حد زیادی مبهم باقی مانده است. ما اثرات نسبی حجم تالاب، پیکره بندی تالاب( که به صورت تعداد گونه های تالابی اندازه گیری می شود) و ترکیب ماتریکس( که به صورت مقدار جنگل، اراضی زراعی و تراکم جاده) بر وقوع 8 گونه در حال انقراض تالابی و دو لاک پشت در معرض تهدید در 66 تا 70 چشم انداز را ارزیابی کردیم. ما چشم انداز ها را برای به حداقل رساندن همبستگی های میان متغیر های وابسته(پیشگو) در مقیاس چشم انداز و نشان دادن دامنه تغییرات در هر متغیر مستقل موجود در منطقه مورد مطالعه انتخاب کردیم. در خصوص پرندگان تالابی، ما پی بردیم که مقدار تالاب در یک چشم انداز مهم تر از دیگر متغیر های چشم انداز می باشد، در حالی که، در کمال تعجب، در رابطه لاک پشت ها، مقدار جنگل در چشم انداز مجاور مهم تر از دیگر متغیر های چشم انداز می باشد.پیکر بندی تالاب مستقل از مقدار تالاب، یک متغیر مهم مستقل (پیشگو) در خصوص هیچ یک از گونه نمی باشد. این نخستین مطالعه برای ارزیابی اثرات مستقل و نسبی فاکتور های در مقیاس چشم انداز در تنزل(کاهش) پرندگان و لاک پشت دریایی است. نتایج ما این را تایید می کند که تخریب تالاب یک فامتور مهم در مقیاس چشم انداز است که موجب کاهش پرندگان تالابی نی شود اما نشان می دهد که تخریب جنگل نقش مهم تری در کاهش گونه های لاکپشت آب شیرین نسبت به قبل ایفا می کند، به حداقل رساندن تخریب جنگل بیشترین برایند مثبت را بر حفاظت لاک پشت آب شیرین دارد. از این روی، برنامه ریزی کارامد حفاظت، مستلزم یک رویکرد چند تاکسایی برای رفع نیاز های مجموعه جانوران تالابی در حال کاهش می باشد.

بدون دیدگاه