تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

دانلود ترجمه مقاله سیستم رودخانه ای نمایشی شهری بسته با فاضلاب سطحی تصفیه شده – نشریه الزویر

عنوان فارسی: سیستم رودخانه ای نمایشی شهری بسته با استفاده از فاضلاب سطحی تصفیه شده با تکنولوژی LID-BMP در منطقه تاریخی تجدید حیات شده در چین
عنوان انگلیسی: A closed urban scenic river system using stormwater treated with LID-BMP technology in a revitalized historical district in China
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 12
سال انتشار : 2014 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : ۴۶۸۵ رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.50Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: محیط زیست و عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله: مهندسی آب و فاضلاب، مهندسی و مدیریت منابع آب، مهندسی عمران محیط زیست و مدیریت منابع آب
مجله: مجله مهندسی محیط زیست
دانشگاه: دانشکده محیط زیست، دانشگاه Tsinghua، پکن، چین
کلمات کلیدی: سیستم آبی بسته، LID-BMP، کنترل آب طوفان شهری، بازسازی رودخانه شهری
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

۱ مقدمه

۲ روشها

۱ ۲ محل مطالعه

۲ ۲ روش تحقیق

۳ ۲ برنامه ریزی LID-BMP در منطقه فرهنگی Taohuawu

۱ ۳ ۲ اهداف برنامه ریزی

۲ ۳ ۲ انتخاب LID-BMP

۳ ۳ ۲ برنامه ریزی تسهیلات LID-BMP

۴ ۲ ارزیابی اثربخشی تسهیلات LID-BMP

۱ ۴ ۲ مدل شبیه سازی رواناب

۳ نتایج و بحث

۱ ۳ ارزیابی اثرات وارده بر برداشت آب باران

۲ ۳ ارزیابی کنترل سیلاب

۳ ۳ برآورد نیاز مقدار آب و استقرار منابع آبی

۱ ۳ ۳ برآورد نیاز مقدار آب

۲ ۳ ۳ استقرار منابع آبی

۴ ۳ حفظ کیفیت آب

۱ ۴ ۳ اهداف کیفیت آب

۲ ۴ ۳ ارزیابی بارهای آلودگی و نرخ حذف مورد نیاز

۳ ۴ ۳ معیارهای حذف بار آلودگی آب و حفظ کیفیت آب

۴ نتایج

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Urban river restoration is becoming a concern as a result of economic development. One scientific focus is how to restore urban river systems by integrating principles and practices of land use planning, landscaping, aquatic environmental protection, and flood control. A river revitalization project in a historical district in Suzhou City, Jiangsu Province, China is used here as a case study. The study demonstrates the development of a systematic solution that integrated knowledge of urban planning, landscape ecology, environmental science, and hydrology. In accordance with a low impact development (LID) strategy, the planning objectives were designed to give the district the ability to maintain the quantity and quality of the closed scenic water system and to reduce risks of flooding. Low impact development best management practice (LID-BMP) facilities were selected, placed and designed based on landscape planning and the other factors listed above. A model based on the storm water management model (SWMM) was developed to assess the water quantity and quality benefits to be expected by implementing the LID-BMPs under different storm scenarios. Based on an investigation of the pollution sources and the design of the water system, water quantity requirements were then estimated. Deployment of sources for the water system and a water quality maintenance scheme were proposed. In addition, according to the SWMM modeling analysis, although the stormwater pipe system in the district met only the standard required for 2-year recurrence-interval storms, there would be no local flooding in a 5-year recurrence-interval storm, and the local flooding situation would not be serious even when a 20-year recurrence-interval storm occurred.

نمونه متن ترجمه

چکیده

در نتیجه توسعه اقتصادی، بازسازی رودخانه شهری به یک نگرانی تبدیل می شود. حوزه علمی بر نحوه بازسازی سیستم های رودخانه شهری با یکپارچه سازی اصول و شیوه های برنامه ریزی کاربری زمین، چشم انداز، حفاظت از محیط زیست آبی و کنترل سیلاب تاکید می کند. در اینجا از پروژه تجدید حیات رودخانه در منطقه تاریخی Suzhou City, Jiangsu Province چین به عنوان مطالعه موردی استفاده گردید. مطالعه انجام شده در مورد توسعه راه حل سیستماتیک توضیح می دهد که دانش برنامه ریزی شهری، اکولوژی چشم انداز، علم محیط زیست و هیدرولوژی را باهم یکی نمود. طبق تکنولوژی LID ، هدف از طراحی اهداف برنامه ریزی ، توانایی منطقه برای حفظ مقدار و کیفیت سیستم آب نمایشی بسته و کاهش ریسک های سیلاب بود. تسهیلات LID-BMP Low impact development best management practice (LID-BMP) انتخاب، مستقر و براساس برنامه ریزی منظره و سایر عوامل لیست شده در قسمت بالا طراحی گردید. مدل مبتنی بر مدل مدیریت فاضلاب سطحی (SWMM) برای ارزیابی مزایای مقدار و کیفیت آب مورد انتظار با پیاده کردن e LID-BMPs تحت سناریوهای مختلف طوفان توسعه یافت. بر اساس پژوهش منابع آلودگی و طراحی سیستم آبی، نیازمندیهای مقدار آب برآورد گردید. استقرار منابع برای سیستم آبی و طرح حفظ و نگهداشت کیفیت آب پیشنهاد گردید. به علاوه، طبق تحلیل مدلسازی SWMM، هرچند سیستم لوله آب طوفان در بخش تنها استاندارد مورد نیاز را برای طوفان هایی با فاصله برگشت ۲ ساله تامین نمود ، اما در طوفان۵ ساله هیچ گونه سیلاب محلی رخ نخواهد داد و موقعیت سیلاب محلی حتی در صورت بازرخداد ۲۰ ساله طوفان، جدی نخواهد بود.