دانلود ترجمه مقاله استفاده مجدد از پساب های کشاورزی با نانوفیلتراسیون

دانلود ترجمه مقاله استفاده مجدد از پساب های کشاورزی با نانوفیلتراسیون
قیمت خرید این محصول
۳۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
استفاده مجدد از پساب های کشاورزی با استفاده از نانوفیلتراسیون در عراق
عنوان انگلیسی
Reuse of Iraqi Agricultural Drainage Water Using Nanofiltration
صفحات مقاله فارسی
15
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2013
نشریه
Lifescienceglobal
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4368
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
کشاورزی، عمران، شیمی و محیط زیست
گرایش های مرتبط با این مقاله
بازیافت و مدیریت پسماند، مهندسی آب و فاضلاب، مدیریت منابع آب، آبیاری و زهکشی، شیمی تجزیه و آب شناسی
مجله
مجله غشاء و فرآیندهای غشایی و تکنولوژی جداسازی
دانشگاه
بخش مهندسی شیمی، بغداد، عراق
کلمات کلیدی
آب کشاورزی، اسمزیس معکوس، نانوفیلتراسیون، شوری، ضد رسوب، استفاده مجدد آب
فهرست مطالب
۱ مقدمه
۱ ۱توصیف منطقه
۱ مواد و روش ها
۲ ۱ آنالیز و جمع اوری نمونه
۲ ۲ روش و دستگاه های آزمایشی
۲ ۲ ۱ آزمون های کوزه
۲ ۲ ۲ آزمایشات ممبران صفحه صاف بنچ اسکیل
۲ ۲ ۳ مطالعه واحد مقیاس موردی
۳ نتایج و بحث
۳ ۱ تشکیل رسوب و پلاریزاسیون غلظت
۳ ۲ مطالعه واحد موردی
۳ ۲ ۱ جریان نفوذی
۳ ۲ ۲ حذف املاح
۳ ۲ ۳ دفع یون ها
۴ نتایج
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Irrigated areas between Euphrates and Tigris rivers in Iraq suffer from salinity buildup in the root zone of corps. Agricultural drain water (ADW) from these areas is collected in a single main drain canal, in an annual flow rate of about 6 billion cubic meter. In the present work, a pilot-scale nanofiltration membranes unit was used to evaluate the feasibility of desalinating ADW from the main drain canal for further reuse. Bench scale experiments were conducted to determine the optimum anti-scale dosage values in the unit. These values were verified in a plate type laboratory scale NF membrane to visually monitor the onset of crystal appearance behavior. A method for calcium sulfate precipitation control is presented and an empirical correlation of anti-scale dosage as a function of concentration factor (CF) was obtained. A pilot-scale unit was used to investigate the performance of NF membrane. High rejection values for both cations and anions indicate that the use of NF membrane in desalinating ADW from the Iraqi main drain canal is promising. The treated drainage water is considered good for irrigation when classified according to Wilcox classification.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

مناطق آبیاری شده بین مصب ها و رودخانه های دجله وفرات در عراق از افزایش شوری خاک در منطقه ریشه گیاهان رنج می برد. پساب های کشاورزی این مناطق در یک کانال زهکشی با سرعت جریان یا دبی 6 میلیارد متر مکعب جمع آوری می شوند. در  مطاالعه حاضر، یک ممبران نانوفیلتراسیون در مقیاس محلی برای ارزیابی امکان سنجی  شوری زدایی ADW از کانال اصلی برای استفاده مجدد مورد نظر واقع شد. آزمایشات معیار و شاهد برای تعیین مقادیر بهینه ضد رسوب  در هر واحد انجام شدند. این مقادیر در مقیاس ازمایشگاهی با ممبران NF برای پایش چشمی  شروع رفتار ظهور بلور بررسی شدند. روش رسوب کلسیم سولفات سدیم ارایه شده و همبستکی تجربی دوز آنتی ضد زنگ تابعی از فاکتور غلظت است که حاصل شد. واحد در مقیاس پایلوت برای بررسی عملکرد ممبران NF استفاده شد. مقادیر دفع بالا برای هر دو کاتیون و آنیون نشان داد که استفاده از ممبران NF در شیرین سازی ADW از  کانال اصلی عراق بسیار امیدوار کننده است. آب تصفیه شده زهکشی برای آبیاری در صورتی خوب تلقی می شود که بر اساس طبقه بندی ویلکوگسون   در نظر گرفته شود.


بدون دیدگاه