مقالات ترجمه شده رشته مهندسی کنترل گرایش ابزار دقیق

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی کنترل گرایش ابزار دقیق
ترجمه مقاله مدل سازی دینامیک سیستم چشمی در سه بعدی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مدل سازی دینامیک سیستم چشمی در سه بعدی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله میرا سازی SSR با استفاده از حذف کننده جریان زیرسنکرون با SSSC - نشریه IEEE

ترجمه مقاله میرا سازی SSR با استفاده از حذف کننده جریان زیرسنکرون با SSSC - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله مقسم ولتاژ DC با نسبت ثابت و دقت خودکار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مقسم ولتاژ DC با نسبت ثابت و دقت خودکار - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله یک الگوریتم برنامه ریزی مسیر برای پارک اتوماتیک موازی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله یک الگوریتم برنامه ریزی مسیر برای پارک اتوماتیک موازی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله محافظت از ریز شبکه با استفاده از رله های دیجیتال

ترجمه مقاله محافظت از ریز شبکه با استفاده از رله های دیجیتال

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله گیرنده پویش آر.اف بر اساس فوتونیک در جنگ افزارهای الکترونیکی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله گیرنده پویش آر.اف بر اساس فوتونیک در جنگ افزارهای الکترونیکی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۱۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله توسعه سنسور فشار مبتنی بر پلیمرهای الکترو فعال دی الکتریک - نشریه IEEE

ترجمه مقاله توسعه سنسور فشار مبتنی بر پلیمرهای الکترو فعال دی الکتریک - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله بررسی الگوریتم های خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی الگوریتم های خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 35