ترجمه مقاله توسعه سنسور فشار مبتنی بر پلیمرهای الکترو فعال دی الکتریک - نشریه IEEE

ترجمه مقاله توسعه سنسور فشار مبتنی بر پلیمرهای الکترو فعال دی الکتریک - نشریه IEEE
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
توسعه سنسور فشار مبتنی بر پلیمرهای الکترو فعال دی الکتریک
عنوان انگلیسی
Pressure Sensor Development based on Dielectric Electro Active Polymers
صفحات مقاله فارسی
15
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2011
نشریه
آی تریپل ای - IEEE
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
27
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی مکانیک و برق
گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی کنترل، ابزار دقیق و مکانیک سیالات
مجله
هفتمین کنفرانس الکترونیک صنعتی و کاربردهای آن - 7th Conference on Industrial Electronics and Applications
دانشگاه
گروه مهندسی، دانشگاه Agder، نروژ
کلمات کلیدی
مفهومی سازی، پلیمرهای الکترو فعال دی الکتریک، غشاء، مدلسازی، فشار دربرابر ظرفیت، سنسور، مواد هوشمند
فهرست مطالب
چکیده
ظرفیت های تکنولوژی مواد هوشمند
پلمیر فعال الکترو دی الکتریکی
مشخصه های سنسور فشار
مفهوم سنسور فشار
مفهوم 1: پوسته DEAP
مفهوم2: پوسته DEAP + نوار
مفهوم سوم: پوسته پلمیر + نوار DEAP
خازن های در برابر مدل نظری فشار
اعتبار مدل
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The Dielectric Electro Active Polymer’s (DEAP’s) sensing capabilities is one of the main trio-characteristics of the material applicable area’s, the trio-formations as applicable use are actuator, transducer and last but not least sensor. It is noted here that one of the main value propositions whenever DEAP material is used is the dual characteristics as the sensing/actuating capability. In the following work, the DEAP membrane will be modeled and the relation between the key variables (pressure & capacitance) will be determined. Hence, such a relation depends on the geometrical shape of the used membrane. So on, conceptualization is carried out to propose alternative solution for the sensor design using the DEAP and the laminate material. In general, the DEAP material has proven to be a very good sensor for pressure taking the advantage of flexibility, wide range of operation and last but not least the sensitivity. The theoretical model is benchmarked against the acquired data from the tests, good correlation has been recorded. The desired requirements for accuracy and measuring intervals are satisfied, showing a promising potentials for the DEAP material in pressure sensing in general, and pressure sensing application in specific.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

ظرفیت های حسگری پلمیر الکترو فعال دی الکتریک یکی از سه مشخصه اصلی حوزه های کاربردی مواد است، سه شکل به صورت کاربردهای قابل استفاده شامل محرک، مبدل و سنسورها است. توجه داشته باشید که یکی از اصلی ترین عبارات مقدار هرجایی که مواد DEAP استفاده می شوند، مشخصه دوگانی به صورت قابلیت حسگری و محرکی است.
در کارهای آتی، پوسته DEAP مدلسازی شده و رابطه بین متغیرهای اساسی (فشار و ظرفیت) تعیین می شود. درنتیجه، چنین رابطه ای بستگی به شکل هندسی پوسته استفاده شده دارد. درنتیجه، ادراک این موضوع به منظور پیشنهاد جواب جایگزین برای طراحی سنسور با استفاده از DEAP و مواد ورقه ورقه انجام شده است.
درکل، مواد DEAP به صورت یک سنسور برای فشاری که درای مزیت قابلیت انعطاف می باشد، اثبات شده است. مدل تئوری در برابر داده به دست آمده از تست ها محک زده شده و رابطه خوبی ثبت شده است. نیازمندی های مطلوب برای بازه های اندازه گیری و دقت با نشان دادن یک ظرفیت قابل توجه برای ماده DEAP در حالت کلی سنسور فشار و قابلیت سنسور فشار در مشخصه برآورده شده است.