ترجمه مقاله میرا سازی SSR با استفاده از حذف کننده جریان زیرسنکرون با SSSC - نشریه IEEE

ترجمه مقاله میرا سازی SSR با استفاده از حذف کننده جریان زیرسنکرون با SSSC - نشریه IEEE
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
میرا سازی SSR با استفاده از حذف کننده جریان زیرسنکرون با SSSC
عنوان انگلیسی
Damping of SSR Using Subsynchronous Current Suppressor With SSSC
صفحات مقاله فارسی
28
صفحات مقاله انگلیسی
11
سال انتشار
2013
نشریه
آی تریپل ای - IEEE
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
9187
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی برق
گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی الکترونیک، مهندسی کنترل، مکاترونیک و سیستم های قدرت
مجله
یافته ها در حوزه سیستم های قدرت - TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS
دانشگاه
دانشکده مهندسی برق، دانشگاه ویت، هند
کلمات کلیدی
گشتاور میرایی، مقدار ویژه، FACTS، الگوریتم ژنتیکی (GA)، جبرانگر سری سنکرون استاتیک (SSSC)، رزونانس زیر سنکرون (SSR)، اثرات متقابل پیچشی (TI)، مبدل منبع ولتاژ (VSC)
فهرست مطالب
چکیده
1-مقدمه
2- مدل سازی SSSC و تجزیه تحلیل SSR
A. مدل ریاضی SSSC در توابع سوئیچینگ فریم توسط مرجع D-Q
B. ب: کنترل ولتاژ SSSC(VSC سه سطحی)
C. پ: تحلیل رزونانس زیر سنکرون
3- مطالعه موردی
الف: تحلیل مقدار ویژه
ب: شبیه سازی گذرا
پ: بحث
4-طراحی حذف کننده جریان زیر سنکرون
الف: کاربرد الگوریتم ژنتیکی برای بهینه سازی پارامتر های حذف کننده جریان زیر سنکرون
ب: تحلیل SSR با حذف کننده جریان زیر سنکرون
ج: بحث
5-نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Hybrid series compensation using static synchronous series compensator (SSSC) and passive series capacitor can improve the stability of the system, increases the power transfer capability and is useful for the fast control of power flow. This paper analyzes the subsynchronous resonance (SSR) characteristics of the hybrid series compensated power system in detail and proposes a simple method for the extraction of subsynchronous components of line current using filter. The extracted subsynchronous frequency component of line current is used to inject a proportional subsynchronous voltage in series with the transmission line which suppresses subsynchronous current in the transmission network. This novel technique is termed as subsynchronous current suppressor. The design of subsynchronous current suppressor is based on damping torque analysis and using genetic algorithm. A novel graphical representation of series resonance condition when SSSC is incorporated in the system is presented. The detailed study of SSR is carried out based on eigenvalue analysis, transient simulation and damping torque analysis. The results of the case study on a system adapted from IEEE First Benchmark Model demonstrates the effectiveness and robust performance of subsynchronous current suppressor in damping of SSR under various system operating conditions.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
جبران سازی سری ترکیبی با استفاده از جبران ساز سری سنکرون استاتیک(SSSC) و خازن سری پسیو(غیر فعال) می تواند پایداری سیستم را بهبود بخشیده، قابلیت انتقال توان را افزایش داده و برای کنترل سریع جریان توان مفید است. این مقاله، به طور مفصل به تجزیه تحلیل خصوصیات(SSR) رزونانس زیر سنکرون سیستم توان جبران شده سری های ترکیبی پرداخته و یک روش ساده را برای استخراج اجزای زیر سنکرون جریان خطی با استفاده از فیلتر پیشنهاد می کند. مولفه فرکانس زیر سنکرون استخراج شده ی جریان خطی برای تزریق ولتاژ زیر سنکرون تناسبی در سری های با خط انتقال که جریان زیر سنکرون را در شبکه انتقال حذف و مهار می کند استفاده می شود. این روش جدید موسوم به حذف کننده جریان زیر سنکرون می باشد. طرح حذف کننده جریان زیر سنکرون بر اساس تحلیل گشتاور میرایی و استفاده از الگوریتم ژنتیکی می باشد. یک مدل گرافیکی جدید از وضعیت رزونانس سری در زمان استفاده از SSSC در سیستم ارایه می شود. مطالعه دقیق SSR بر اساس تحلیل مقدار ویژه، شبیه سازی گذرا و تحلیل گشتاور میرایی انجام می شود. نتایج مطالعه موردی بر روی یک سیستم بر گرفته از مدل نخستین معیار IEEE، حاکی از اثر بخشی و عملکرد قوی حذف کننده جریان زیر سنکرون در میرایی SSR تحت شرایط عملیاتی مختلف سیستم می باشد.

بدون دیدگاه