مقالات ترجمه شده رشته جراحی زنان و زایمان

لیست مقالات ترجمه شده رشته جراحی زنان و زایمان
ترجمه مقاله افسردگی، اضطراب و استرس در بارداری و پس از زایمان

ترجمه مقاله افسردگی، اضطراب و استرس در بارداری و پس از زایمان

  • مبلغ: ۸۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله موفقیت لقاح آزمایشگاهی و عوامل مرتبط با آن

ترجمه مقاله موفقیت لقاح آزمایشگاهی و عوامل مرتبط با آن

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله تاثیر کرونا ویروس سندرم تنفسی خاورمیانه (MERS-CoV) روی بارداری - نشریه BMC

ترجمه مقاله تاثیر کرونا ویروس سندرم تنفسی خاورمیانه (MERS-CoV) روی بارداری - نشریه BMC

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله بیماری کرونا ویروس جدید (COVID-19) در بارداری - نشریه وایلی

ترجمه مقاله بیماری کرونا ویروس جدید (COVID-19) در بارداری - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله پیش بینی کنترل بیماری صرع در طول بارداری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پیش بینی کنترل بیماری صرع در طول بارداری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله دیابت شیرین بارداری

ترجمه مقاله دیابت شیرین بارداری

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله تشخیص سندرم تخمدان پلی کیستیک با استفاده از سونوگرافی

ترجمه مقاله تشخیص سندرم تخمدان پلی کیستیک با استفاده از سونوگرافی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14