ترجمه مقاله موفقیت لقاح آزمایشگاهی و عوامل مرتبط با آن

ترجمه مقاله موفقیت لقاح آزمایشگاهی و عوامل مرتبط با آن
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
موفقیت لقاح آزمایشگاهی و عوامل مرتبط با آن: یک مطالعه هم گروهی موثر در آینده
عنوان انگلیسی
In Vitro Fertilization Success and Associated Factors: A Prospective Cohort Study
صفحات مقاله فارسی
12
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2017
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
فرمت مقاله انگلیسی
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فرمت ترجمه مقاله
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله
بی نازنین
سایز ترجمه مقاله
14
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
نوع ارائه مقاله
ژورنال
پایگاه
اسکوپوس
ایمپکت فاکتور(IF) مجله
0.715 در سال 2020
شاخص H_index مجله
8 در سال 2021
شاخص SJR مجله
0.234 در سال 2020
شناسه ISSN مجله
2330- 4456
شاخص Q یا Quartile (چارک)
Q3 در سال 2020
کد محصول
11382
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به صورت عدد درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
ضمیمه
ندارد ☓
بیس
نیست ☓
مدل مفهومی
ندارد ☓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
دارد ✓
رفرنس در ترجمه
در انتهای مقاله درج شده است
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله
پزشکی، علوم آزمایشگاهی، جراحی زنان و زایمان، بیولوژی تولید مثل
دانشگاه
گروه زنان و زایمان، بیمارستان زنان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
کلمات کلیدی
ناباروری، لقاح آزمایشگاهی، بررسی جنین، هورمون آنتی مولرین، ایران
کلمات کلیدی انگلیسی
Infertility - In vitro fertilization - Embryo research - Anti-Mullerian hormone - Iran
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.15296/ijwhr.2018.57
فهرست مطالب
چکیده

معرفی

مواد و روش ها

اندازه گیری

آنالیزهای آماری

نتایج

بحث

نتیجه گیری

تصاویر فایل ورد ترجمه مقاله (جهت بزرگنمایی روی عکس کلیک نمایید)
11382-IranArze    11382-IranArze1    11382-IranArze2
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی

Abstract


Objectives: In vitro fertilization (IVF)success depends on many factors whose independent roles have not been fully investigated. The aim of this study was to evaluate the role of associated factors in women undergoing IVF in Iran.

Materials and Methods: In a prospective cohort study, 160 women who referred to infertility center of Moheb-Yas hospital for IVF between March 2015 and March 2016 were enrolled. A long ovarian stimulation protocol was administered using a gonadotropin-releasing hormone agonist (GnRH). Anti-Mullerian hormone (AMH), progesterone, estradiol, and endometrial thickness were measured. Two expert embryologists categorized blastocysts as good or poor. Pregnancy was judged by serum human chorionic gonadotropin measurement 14?15 days after embryo transfer.

Results: Mean age of the cases was 32 years and mean body mass index (BMI) was 20 kg/m2. Clinical pregnancy rate was 20.6%. A significant relationship was found between IVF success and AMH, the number of FSH injections, endometrial thickness, grade of the embryos, and the number of embryos produced. Logistic regression analysis showed that only AMH > 0.6 was an independent predictor of IVF success (odds ratio [OR] = 6.22, CI [2.4-16.2]). Further analysis showed a significant relationship between AMH level and IVF success in women ?35.

Conclusions: The overall success rate of IVF/ET was 20.6%. AMH is a significant predictor of IVF success and may be an important factor in IVF success in young women.

Conclusions

The overall success rate of IVF/ET was 20.6%. AMH was an independent predictor of IVF success after adjustment for the number of embryos produced. Due to the small sample size in studies in Iran, we recommend that a meta-analysis on the factors involving in IVF success be conducted.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

اهداف: موفقیت در لقاح آزمایشگاهی (IVF)، به عوامل زیادی بستگی دارد که عوامل مستقل آن به طور کامل و جامع مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف از این مطالعه ارزیابی نقش عوامل وابسته با آن در زنان تحت (IVF) در ایران بوده است.

مواد و روش ها: در این مطالعه هم گروهی آینده نگرانه، 160 زنی که به مرکز ناباروری بیمارستان محب یاس برای (IVF) بین مارس 2015 و مارس 2016 مراجعه کرده بودند، وارد این مطالعه شدند. پروتکل تحریک طولانی مدت تخمدان با استفاده از آگونیست هورمون آزادکننده ی گنادوتروپین (GnRH) تهیه شد. هورمون آنتی مولرین (AMH)، پروژسترون، استرادیول و ضخامت آندومتر اندازه گیری شد. دو جنین شناس متخصص، بلاستوسیت ها را براساس خوب یا ضعیف بودن، طبقه بندی کردند. پس از گذشت 14 یا 15 روز از انتقال جنین، حاملگی با اندازه گیری گنادوتروپین کوریونی سرم انسانی مورد تشخیص قرار گرفت.

نتایج: میانگین سن افراد 32 سال و میانگین شاخص وزن بدن (BMI) 20 kg/m2 بوده است. میزان بالینی حاملگی 20.6% بوده است. ارتباط معنی داری بین موفقیت IVF و هورمون آنتی مولرین، تعداد تزریقات FSH، ضخامت آندومتر رحم، مقطع جنین و تعداد جنین های تولید شده نیز یافت شد. آنالیزهای رگرسیون مربوطه نشان داد که تنها هورمون آنتی مولرین (AMH) > 6/0 پیش بینی کننده ی مستقل موفقیت IVF می باشد (odds ratio [OR] = 6.22, CI [2.4-16.2]). آنالیزهای بعدی نشان داد که ارتباط معنی داری بین سطح AMH و موفقیت IVF در زنان 35 سال و کمتر وجود دارد.

نتیجه: میزان موفقیت کلی IVF/ET 20.6% بوده است. AMH یک پیش بینی کننده ی معنی دار در موفقیت IVF است و ممکن است فاکتور مهمی در موفقیت IVF در زنان جوان باشد.

نتیجه گیری

میزان موفقیت کلی IVF/ET ،6/20 % بوده است. AMH یک پیش بینی کننده مستقل موفقیت IVF بعد از اصلاح تعداد جنین های تولید شده می باشد. به دلیل کوچک بودن سایز نمونه های مطالعاتی در ایران، توصیه ما این است که از متا آنالیز برای بررسی عوامل درگیر در موفقیت IVF استفاده شود.


بدون دیدگاه