مقالات ترجمه شده رشته مهندسی انرژی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی انرژی
ترجمه مقاله بازبینی تخصیص بهینه تولید توزیعی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بازبینی تخصیص بهینه تولید توزیعی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 50
ترجمه مقاله استراتژی زمان بندی کوتاه مدت برای هاب مبتنی بر انرژی باد - نشریه IEEE

ترجمه مقاله استراتژی زمان بندی کوتاه مدت برای هاب مبتنی بر انرژی باد - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 29