مقالات ترجمه شده رشته مهندسی انرژی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی انرژی
ترجمه مقاله لجستیک (آمایش) زیست توده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله لجستیک (آمایش) زیست توده - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 47
ترجمه مقاله امکان سنجی سیستم خودرو به شبکه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله امکان سنجی سیستم خودرو به شبکه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله یک مدل شبکه عصبی جهت برآورد تابش سراسری خورشید در سطح افقی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله یک مدل شبکه عصبی جهت برآورد تابش سراسری خورشید در سطح افقی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله انرژی تجدید پذیر و مشاغل

ترجمه مقاله انرژی تجدید پذیر و مشاغل

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله مدل بهینه سازی چند هدفه برای تخصیص توان نیروگاه بادی - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله مدل بهینه سازی چند هدفه برای تخصیص توان نیروگاه بادی - نشریه هینداوی

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله یک نمونه آزمایشی از تولید برق آبی میکرو

ترجمه مقاله یک نمونه آزمایشی از تولید برق آبی میکرو

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8