ترجمه مقاله مدل پیش بینی برای دانسیته و گرانروی بایودیزل و اثرات آنها روی سیستم تامین سوخت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل پیش بینی برای دانسیته و گرانروی بایودیزل و اثرات آنها روی سیستم تامین سوخت - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مدل های پیش بینی برای دانسیته و گرانروی بایودیزل و اثرات آنها روی سیستم تامین سوخت در موتورهای CI
عنوان انگلیسی
Prediction models for density and viscosity of biodiesel and their effects on fuel supply system in CI engines
صفحات مقاله فارسی
26
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2010
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
9266
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به صورت عدد درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی انرژی و مکانیک
گرایش های مرتبط با این مقاله
تبدیل انرژی، انرژی های تجدیدپذیر، انرژی و محیط زیست
مجله
انرژی های تجدیدپذیر - Renewable Energy
دانشگاه
محاسبات و مهندسی، دانشگاه هادرزفیلد، کوئینزگیت، هادرسفیلد، انگلستان
کلمات کلیدی
بایودیزل، دانسیته، گرانروی، مخلوط، سیستم تامین سوخت، SMD
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.renene.2010.04.026
فهرست مطالب
چکیده
1.مقدمه
1.1.دانسیته بایودیزل
2.1.گرانروی بایودیزل
2.مواد و روشها
1.2. مواد
2.2.اندازه گیری دانسیته
3.2. اندازه گیری گرانروی
4.2.مدلهای ریاضی سیستم تامین سوخت
1.3. اثر کسر بایودیزل و دما روی دانسیته
2.3. اثر کسر بایودیزل و دما روی گرانروی
3.3.اثر گرانروی و دانسیته روی فیلتر سوخت، فشار پمپ و مخلوط سوخت-هوا
جمع بندی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Biodiesel is a promising non-toxic and biodegradable alternative fuel used in the transport sector. Nevertheless, the higher viscosity and density of biodiesel poses some acute problems when it is used it in unmodified engine. Taking this into consideration, this study has been focused towards two objectives. The first objective is to identify the effect of temperature on density and viscosity for a variety of biodiesels and also to develop a correlation between density and viscosity for these biodiesels. The second objective is to investigate and quantify the effects of density and viscosity of the biodiesels and their blends on various components of the engine fuel supply system such as fuel pump, fuel filters and fuel injector. To achieve first objective density and viscosity of rapeseed oil biodiesel, corn oil biodiesel and waste oil biodiesel blends (0B, 5B, 10B, 20B, 50B, 75B, and 100B) were tested at different temperatures using EN ISO 3675:1998 and EN ISO 3104:1996 standards. For both density and viscosity new correlations were developed and compared with published literature. A new correlation between biodiesel density and biodiesel viscosity was also developed. The second objective was achieved by using analytical models showing the effects of density and viscosity on the performance of fuel supply system. These effects were quantified over a wide range of engine operating conditions. It can be seen that the higher density and viscosity of biodiesel have a significant impact on the performance of fuel pumps and fuel filters as well as on air-fuel mixing behaviour of compression ignition (CI) engine.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
در بخش حمل و نقل، بایودیزل یک سوخت جایگزین زیست تخریب پذیر و غیر سمی امیدبخش است. با این حال گرانروی و دانسیته بالاتر بایودیزل، زمانی که در موتورهای اصلاح نشده استفاده می شود، مشکلات حادی را به وجود می آورد. با در نظر گرفتن این موضوع، تمرکز این مطالعه روی دو هدف اصلی است. هدف اول، شناسایی اثر دما روی دانسیته و گرانروی بایودیزل های مختلف و نیز ایجاد یک رابطه بین دانسیته و ویسکوزیته برای این بایودیزل ها است. هدف دوم بررسی و محاسبه اثرات دانسیته و گرانروی بایودیزل ها و مخلوط آن ها روی اجزای مختلف سیستم تامین سوخت موتور از قبیل پمپ سوخت، فیلترهای سوخت و انژکتور سوخت است. به منظور دستیابی به هدف اول دانسیته و گرانروی مخلوط های بایودیزل روغن کلزا ، بایودیزل روغن ذرت و بایودیزل روغن ضایعاتی (0B، 5B، 10B،20B، 50B، 75B و 100B) با استفاده از استانداردهای EN ISO 3675:1998 و EN ISO 3104:1996 در دماهای مختلف آزمایش شد. برای هر دوی دانسیته و وگرانروی روابط جدیدی بدست آمد و با روابط موجود در منابع منتشرشده مقایسه شد. یک رابطه جدید نیز بین دانسیته بایودیزل و گرانروی بایودیزل بدست آمد. برای دستیابی به هدف دوم از مدلهای تحلیلی که اثر دانسیته و گرانروی را روی کارایی سیستم تامین سوخت نشان می دهند، استفاده شد. این اثرات در محدوده وسیعی از شرایط کارکرد موتور به صورت کمی محاسبه شد. می توان مشاهده نمود که دانسیته و گرانروی بالاتر بایودیزل اثر چشمگیری روی کارایی پمپ های سوخت و فیلترهای سوخت و نیز رفتار مخلوط سوخت و هوا در موتورهای احتراق تراکمی (CI) دارد.

بدون دیدگاه