مقالات ترجمه شده رشته ساخت و تولید

لیست مقالات ترجمه شده رشته ساخت و تولید
ترجمه مقاله پروسه های مونتاژ رباتیک به عنوان محرکی در طراحی معماری - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله پروسه های مونتاژ رباتیک به عنوان محرکی در طراحی معماری - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله تریبولوژی میکرو/نانو مقیاس مواد MEMS روان کننده ها و وسایل

ترجمه مقاله تریبولوژی میکرو/نانو مقیاس مواد MEMS روان کننده ها و وسایل

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله تعریف رباتیک اجتماعی کمکی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تعریف رباتیک اجتماعی کمکی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله معیارهای شرکت UN GAS جهت رسیدگی به خستگی با تناوب بالا در توربین HP AVON

ترجمه مقاله معیارهای شرکت UN GAS جهت رسیدگی به خستگی با تناوب بالا در توربین HP AVON

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 38
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله تحلیل اگزرژتیکی و اینرژیکی موتور توربو جت T56 - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تحلیل اگزرژتیکی و اینرژیکی موتور توربو جت T56 - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 36
ترجمه مقاله کاهش طول تهویه مکانیکی همراه با توجه به اهمیت آن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کاهش طول تهویه مکانیکی همراه با توجه به اهمیت آن - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله هیدرودینامیک موضعی جریان در یک لوله حرارتی ضربانی

ترجمه مقاله هیدرودینامیک موضعی جریان در یک لوله حرارتی ضربانی

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 65
ترجمه مقاله مبدل توان الکتریکی برای سیستم توربین بادی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مبدل توان الکتریکی برای سیستم توربین بادی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 27