مقالات ترجمه شده رشته ساخت و تولید

لیست مقالات ترجمه شده رشته ساخت و تولید
ترجمه مقاله تقویت راندمان فن کارخانه سیمان - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تقویت راندمان فن کارخانه سیمان - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله یک کنترل کننده هوشمند CNC با استفاده از پایگاه دانش ابری - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله یک کنترل کننده هوشمند CNC با استفاده از پایگاه دانش ابری - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله طراحی بیومکانیکی اگزو اسکلتون اندام تحتانی برکلی (BLEEX) - نشریه IEEE

ترجمه مقاله طراحی بیومکانیکی اگزو اسکلتون اندام تحتانی برکلی (BLEEX) - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله مدلی جدید برای برآورد اندازه عیب عنصر یاتاقان غلتکی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدلی جدید برای برآورد اندازه عیب عنصر یاتاقان غلتکی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله تصحیح انحرافات هندسی ماشین ابزارهای CNC - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تصحیح انحرافات هندسی ماشین ابزارهای CNC - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله طراحی بهینه یک موتور BLDC با آهنربای دائمی نصب شده سطحی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله طراحی بهینه یک موتور BLDC با آهنربای دائمی نصب شده سطحی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 18