مقالات ترجمه شده رشته ساخت و تولید

لیست مقالات ترجمه شده رشته ساخت و تولید
دانلود ترجمه مقاله استراتژی کنترل تعلیق فعال با پارامتر سیستم هیدرولیک - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله استراتژی کنترل تعلیق فعال با پارامتر سیستم هیدرولیک - مجله IEEE

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12
دانلود ترجمه مقاله ساختار و خواص پریفرم تولیدی رینگ پیستون چدنی - مجله اشپرینگر

دانلود ترجمه مقاله ساختار و خواص پریفرم تولیدی رینگ پیستون چدنی - مجله اشپرینگر

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1997
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 7
دانلود ترجمه مقاله بررسی روش نظارت بر سیستم کلاچ در گیربکس اتوماتیک - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله بررسی روش نظارت بر سیستم کلاچ در گیربکس اتوماتیک - مجله الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 25
دانلود ترجمه مقاله شبیه سازی و کنترل کلاچ الکتروهیدرولیک - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله شبیه سازی و کنترل کلاچ الکتروهیدرولیک - مجله الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 22
دانلود ترجمه مقاله دریل کاری کامپوزیت کربن با مته وان شات - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله دریل کاری کامپوزیت کربن با مته وان شات - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله نظارت بر پروسه های ساخت دقیق با انتشار آکوستیک - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله نظارت بر پروسه های ساخت دقیق با انتشار آکوستیک - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله کاربرد روش مش آزاد در مسائل الاستوپلاستیک

دانلود ترجمه مقاله کاربرد روش مش آزاد در مسائل الاستوپلاستیک

  • مبلغ: ۱۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11