تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله عملکرد واحد نمک زدایی اسمزی وارونه آب شور طراحی شده توسط سیستم فتوولتائیک – نشریه الزویر

عنوان فارسی: طراحی و عملکرد تجربی واحد نمک زدایی اسمزی وارونه آب شور طراحی شده توسط سیستم فتوولتائیک
عنوان انگلیسی: Design and experimental performance of brackish water reverse osmosis desalination unit powered by 2 kW photovoltaic system
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 41
سال انتشار : 2016 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 6164 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 6.04Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی انرژی، مهندسی مکانیک و برق
گرایش های مرتبط با این مقاله: سیستم های انرژی، انرژی های تجدیدپذیر، ساخت و تولید، تبدیل انرژی و مهندسی الکترونیک
مجله: انرژی تجدید پذیر -Renewable Energy
دانشگاه: مرکز پژوهش های انرژی و ساختمان، موسسه تحقیقات علمی کویت
کلمات کلیدی: آب شیرین کن، لب شور معکوس آب به روش اسمز (BWRO)، واحد سیستم قدرت PV، طراحی و اندازه اعتبار تجربی و عملکرد
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1-مقدمه

2-ماده ها و روش ها

2-1 شوری آب

2-2 منابع خورشیدی

2-3 مولفه های سیستم نمک زدایی PV-BWRO

2-4 روش ها

ابزارهای آزمون های آماری

طراحی و اندازه گیری سیستم نمک زدایی PV-BWRO

3-1 تعیین بار بهینه ی واحد BWRO راه اندازی شده توسط سیستم 2kWp PV

3-2 نوع غشای بهینه، تعداد المان ها و پیکربندی طراحی واحد BWRO

4- سیستم های واحد آزمایش و اندازه گیری

5- عملکرد واحد آزمایش نمک زدایی BWRO

5-1 اعتبارسنجی تجربی

5-2 نتایج دو هفته فعالیت پیوسته ی واحد RO

5-3 شوری حذف و تولید آب تحت مودهای فعالیت یک و دو مرحله ای

6 – عملکرد سیستم توان PV

6-2 وضعیت دما در مولفه های مختلف سیستم PV

6-3 فاکتورهایی که توان خروجی PV را تحت تاثیر قرار می دهد

6-4 نسبت عملکرد سیستم توان PV

6-5 نتایج دو هفته فعالیت پیوسته ی سیستم نمک زدای PV-BWRO

7-1 مقایسه ی عملکرد خودمختاری در هنگام روز و شب در مارس 2014

7-1-1 مود فعالیت در هنگام روز

7-1-2 مود فعالیت در هنگام شب

7-2 مقایسه ی عملکرد خودمختاری بین روز و شب در مارس 2015

7-2-2 مود فعالیت هنگام شب

7-3 مقایسه ی عملکرد خودمختار بین مارس 2014 و مارس 2015

7-3-1 دمای اتاق روز

7-3-2 دمای اتاق شب

8. جزئیات هزینه واحد آزمون PV-BWRO برای پژوهش ارائه شده

9- نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Small-scale brackish water reverse osmosis (BWRO) desalination units are not a major commercial success compared to its large-scale counterpart. Integrating renewable power systems with small-scale units would theoretically aid in their deployment and subsequent commercial success. In fact, RO units are constructed using a modular approach; this would allow them to adapt to a renewable power supply. Small-scale PV-RO would be a promising form of desalination system in remote areas, where BW is more common. The aim of this study is to quantify the effect of climatic-design-operation conditions on the performance and durability of a PV-BWRO desalination system. A small-scale unit is designed, constructed, and tested for 6 months. The design was limited to a 2 kWp PV power system, five different membranes, a feed TDS of 2000 mg/l, and a permeate TDS of less than 50 mg/l. Data pertaining to solar radiation and temperature were subsequently analyzed to determine their respective influences on current and future operations of the unit. The results showed that the optimum RO load, membrane type, and design configuration were 600 W, (400x4000 TW30-4040), and a two-stage configuration, respectively. The PV system was able to supply the load without any significant disturbances; while the RO unit showed stable levels of permeate flow and salinity. Operating the PV-BWRO system for 10 h during the day would produce 5.1 m3 of fresh water at a specific energy of 1.1 kWh/m3. It was confirmed that there are many hours of high temperatures during the operation of the PV module (exceeding 45 C) and battery room conditions (exceeding 35 C), both of which could negatively affect the power output and battery autonomy. This negative effect is compounded annually; therefore, optimizing thermal regulation of PV modules and battery bank room conditions is essential in maintaining excellent operating temperatures.

نمونه متن ترجمه

چکیده

واحدهای نمک زدایی اسمزی وارونه آب شور (BWRO) در ابعاد کوچک موفقیت تجاری قابل توجهی در مقایسه با واحدهای بزرگ کسب نکرده اند. ادغام سیستم های توان تجدیدپذیر با واحدهای با ابعاد کوچک از لحاظ نظری در بکارگیری و موفقیت های تجاری بعدی کمک کننده می باشند. در واقع، واحدهای RO با استفاده از یک روش ماجولار ساخته می شوند، که این اجازه ی تطبیق شدن به یک منبع توان تجدیدپذیر را به آن ها می دهد. PV-RO در ابعاد کوچک شکلی امیدبخش از سیستم نمک زدایی در مناطق دور افتاده ای می باشد که در آنجا BW (آب شور) بسیار فراوان می باشد. هدف این مطالعه کمی سازی تأثیر شرایط راه اندازی طراحی آب و هوایی بر عملکرد و دوام یک سیستم نمک زدایی PV-BWRO می باشد. یک واحد با ابعاد کوچک طراحی، ساخته و برای 6 ماه آزمایش می شود. این طراحی به یک سیستم توان PV 2kWp، 5 غشای مختلف، یک محدود می شود. داده های مربوط به تابش خورشیدی و دما در ادامه برای تعیین تأثیرات منتاظرشان روی عملکردهای فعلی و آتی این واحد، تحلیل شدند. TDS خوراک 2000mg/l و یک TDS انتشاری کمتر از 50 mg/l نتایج نشان دادند که بار بهینه ی RO، نوع غشا، و پیکره بندی طراحی به ترتیب برابر با 600W، (4"x40" TW30-4040) و دارای یک ساختار دو مرحله ای می باشند. سیستم PV قادر به تامین بار بدون هیچ گونه اغتشاش قابل توجه بود، درحالیکه واحد RO سطوح پایداری از انتشار جریان و شوری را نشان داد. فعالیت سیستم PV-BWRO برای 10 ساعت در طول روز، سبب تولید 5.1 مترمکعب آب شیرین در انرژی ویژه ای برابر با 1.1 kWh/m3، شد. در حین کار ماجول PV (بیش از 45 درجه سانتی گراد) و برای شرایط اتاق باتری (بیش از 35 درجه سانتی گراد) دما برای مدت چندین ساعت بالا مانده است که هر دوی این ها می توانند تأثیر منفی ای روی توان خروجی و خودمختاری باتری داشته باشند. این تأثیر منفی سالانه بدتر می شود، بنابراین، بهینه سازی تنظیم حرارتی ماجول های PV و شرایط اتاق بانک باتری در نگه داشتن دما در یک وضعیت عملکردی عالی، ضروری می باشد.