مقالات ترجمه شده رشته تکنولوژی معماری

لیست مقالات ترجمه شده رشته تکنولوژی معماری
ترجمه مقاله اپلیکیشن پلت فرم منبع باز برای ساختمان هوشمند و کنترل شبکه هوشمند

ترجمه مقاله اپلیکیشن پلت فرم منبع باز برای ساختمان هوشمند و کنترل شبکه هوشمند

 • مبلغ: ۸۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 34
ترجمه مقاله استفاده از IOT در صنعت ساخت و ساز و مدیریت تسهیلات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله استفاده از IOT در صنعت ساخت و ساز و مدیریت تسهیلات - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۸۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله طبقه بندی جدید و نوینی از شاخص های شهر هوشمند پایدار - نشریه NATURE

ترجمه مقاله طبقه بندی جدید و نوینی از شاخص های شهر هوشمند پایدار - نشریه NATURE

 • مبلغ: ۶۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله تاثیر سیاست های شهر هوشمند بر نوآوری شهری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر سیاست های شهر هوشمند بر نوآوری شهری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله استدلال درباره شهر هوشمند - نشریه IEEE

ترجمه مقاله استدلال درباره شهر هوشمند - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله امنیت و حریم خصوصی در شهرهای هوشمند مجهز به اینترنت اشیا - نشریه IEEE

ترجمه مقاله امنیت و حریم خصوصی در شهرهای هوشمند مجهز به اینترنت اشیا - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۶۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله ارزیابی راهبرد توسعه پایدار شهری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی راهبرد توسعه پایدار شهری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله تاثیر طراحی پایدار بر توسعه شهرهای هوشمند هند - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر طراحی پایدار بر توسعه شهرهای هوشمند هند - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله تامین امنیت فضای سایبری شهرهای هوشمند آتی با فناوریهای 5G - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تامین امنیت فضای سایبری شهرهای هوشمند آتی با فناوریهای 5G - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۵۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله توجیهات ایدئولوژیک شهر هوشمند هامبورگ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله توجیهات ایدئولوژیک شهر هوشمند هامبورگ - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله بازسازی های شهری و بهسازی بافت های شهری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بازسازی های شهری و بهسازی بافت های شهری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله اکتشاف معایب و مزایای نماهای دوجداره ساختمان (DSFs) - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اکتشاف معایب و مزایای نماهای دوجداره ساختمان (DSFs) - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله تاثیر فناوری های نسل پنجم بر پیاده سازی شهر هوشمند - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تاثیر فناوری های نسل پنجم بر پیاده سازی شهر هوشمند - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله تعامل انسان و رایانه در فرآیند فرم سازی

ترجمه مقاله تعامل انسان و رایانه در فرآیند فرم سازی

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله المان های تزئینی داخلی گنبد در معماری ایرانی

ترجمه مقاله المان های تزئینی داخلی گنبد در معماری ایرانی

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله توسعه شهری پایدار بالا به پایین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله توسعه شهری پایدار بالا به پایین - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله امنیت سایبری برای شهرهای هوشمند - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله امنیت سایبری برای شهرهای هوشمند - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله چالش های آینده برای شهرهای هوشمند - نشریه الزویر

ترجمه مقاله چالش های آینده برای شهرهای هوشمند - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 30