مقالات ترجمه شده رشته اقتصاد کشاورزی

لیست مقالات ترجمه شده رشته اقتصاد کشاورزی
ترجمه مقاله نقش پخش زنده تجارت الکترونیکی بر قصد خرید مصرف کنندگان - نشریه MDPI

ترجمه مقاله نقش پخش زنده تجارت الکترونیکی بر قصد خرید مصرف کنندگان - نشریه MDPI

  • مبلغ: ۶۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله اینترنت اشیا در خدمات کشاورزی فردا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اینترنت اشیا در خدمات کشاورزی فردا - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله توزیع هوشمند محصولات تازه کشاورزی در شهر هوشمند - نشریه IEEE

ترجمه مقاله توزیع هوشمند محصولات تازه کشاورزی در شهر هوشمند - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۶۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله وابستگی معیشت روستایی به منابع جنگلی دره چپروت پاکستان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله وابستگی معیشت روستایی به منابع جنگلی دره چپروت پاکستان - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله آینده مزارع کوچک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آینده مزارع کوچک - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله طراحی مدل های کسب و کار برای اقتصاد چرخشی - نشریه MDPI

ترجمه مقاله طراحی مدل های کسب و کار برای اقتصاد چرخشی - نشریه MDPI

  • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 28
صفحات فارسی: 47
ترجمه مقاله خشکسالی و امنیت غذایی در خاورمیانه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله خشکسالی و امنیت غذایی در خاورمیانه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 27