تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله وابستگی معیشت روستایی به منابع جنگلی دره چپروت پاکستان – نشریه الزویر

عنوان فارسی: وابستگی معیشت روستایی به منابع جنگلی دره چپروت پاکستان
عنوان انگلیسی: The dependency of rural livelihood on forest resources in Northern Pakistan’s Chaprote Valley
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 20 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
سال انتشار : 2020 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش فرمت ترجمه مقاله : pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله : بی نازنین سایز ترجمه مقاله : 14
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه : اسکوپوس نوع ارائه مقاله : ژورنال
ایمپکت فاکتور(IF) مجله : 2.784 در سال 2019 شاخص H_index مجله : 27 در سال 2020
شاخص SJR مجله : 1.165 در سال 2019 شناسه ISSN مجله : 2351-9894
شاخص Q یا Quartile (چارک) : Q1 در سال 2019 کد محصول : 11371
محتوای فایل : zip حجم فایل : 4.67Mb
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله: کشاورزی، اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
مجله: بوم شناسی و حفاظت جهانی - Global Ecology and Conservation
دانشگاه: دانشکده مالی و اقتصادی، دانشگاه جیانگ سو، چین
کلمات کلیدی: وابستگی به منابع جنگلی، حفاظت از تنوع زیستی، چوب سوخت، رگرسیون لجستیک، چپروت پاکستان
کلمات کلیدی انگلیسی: Forest resource dependency - Biodiversity conservation - Fuel-wood - Logistic regression - Chaprote Pakistan
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به صورت انگلیسی درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ✓
ضمیمه: ندارد ☓
بیس: است ✓
مدل مفهومی: ندارد ☓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: دارد ✓
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در انتهای مقاله درج شده است
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1016/j.gecco.2020.e01001
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

خلاصه

1 مقدمه

2 - روش مطالعه

1-2- منطقه مورد مطالعه و نمونه گیری

2-2- جمع آوری داده ها

3-2- محاسبه درآمد

4-2- تصریح مدل

5-2- منطق انتخاب متغیر ها

3- نتایج و بحث

1-3- وضعیت خانوار

2-3- منابع عمده درآمد خانوار ها

3-3- سهم محصولات جنگلی در درآمد کل جنگل

4-3- عوامل تعیین کننده وابستگی به جنگل

4- نتیجه گیری و کابردهای سیاستی

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Overexploitation of forest resources continues to pose a severe threat to the environment in Chaprote Valley, Northern Pakistan. Therefore, this study investigates the main determinants of household dependency on forest resources for livelihoods in Chaprote Valley. We collected data randomly from 193 household heads through semi-structured questionnaires. To investigate the dependence of rural households on forest resources, we employed a Logistic regression model. The findings reveal that household’s education level, household size, livestock income and agriculture income significantly affect the dependency of households on forest resources, while other variables seem to be insignificant. The share of forest income to the total household income was 32%, while off-farm income, agriculture income and livestock income were 44%, 13% and 9% respectively. Among all forest products, firewood contributes more to forest income with a share of 47%. Moreover, the study found that an increase in household head’s education, livestock income, agriculture income, off-farm income and own landholding will result in reducing forest dependency. The study concludes that alternate sources of energy, modern agricultural methods, access to higher education, and public awareness about biodiversity are essential for creating a balance between forest dependency and biodiversity conservation.

1. Introduction

Rural livelihoods are highly dependent on environmental sources in developing countries. Most notably, the ecological resources such as timber, firewood, food, and medicines play a vital role in the livelihood of rural people (Angelsen et al., 2014; Babulo et al., 2009; Fikir et al., 2016). The households of rural areas not only utilize forest resources to fulfill their subsistence needs but also generate a significant cash income by trading forest products (Mamo et al., 2007). According to an estimation, 20% of the global population is dependent on forest resources to meet their essential livelihood needs (Cheng et al., 2019). This nexus between forest dependency and biodiversity conservation demonstrates a considerable concern for researchers and academicians to understand the factors of household dependence on forest resources for the sustainability of forest resource management and biodiversity conservation.

4. Conclusion and policy implications

Forest resources play a significant role in rural livelihood, but over-extraction of these resources causes environmental issues for biodiversity conservation and ecosystem. The study aimed to investigate the determinants affecting forest dependency in Chaprote Valley, Northern Pakistan. The primary sources of income in Chaprote Valley include forest income, livestock income, agriculture income, and off-farm income. The results of the study reveal that forest income contributes a significant share of 32% to the total annual household income while off-farm income, agriculture income and livestock income contributes 44%, 13% and 9% respectively. Forest income is the second-largest source of income among all others. Firewood makes a most substantial contribution in forest income with a share of 47%. Furthermore, the negative association of household head’s education, agriculture income, off-farm income and own landholding offers helpful insight for researchers and policymakers. Hence, the results of our study endorse that an increase of off-farm income and agriculture income will result in a lessening of forest dependency in Chaprote Valley.

نمونه متن ترجمه

خلاصه

برداشت بیش از حد منابع جنگلی ممتد به تهدیدی جدی برای محیط زیست در دره چپروت در شمال پاکستان است. بنابراین، این تحقیق به بررسی عوامل اصلی وابستگی خانوار ها به منابع جنگلی برای امرار معاش در دره چپروت می پردازد. ما داده ها را به روش تصادفی از 193 نفر از طریق پرسشنامه نیمه ساختار یافته جمع آوری کردیم. سهم درآمد جنگل در مجموع درآمد خانوار 32 درصد بود در حالیکه درآمد غیرکشاورزی، درآمد کشاورزی و درآمد دام به ترتیب 44 درصد، 13 درصد و 9 درصد بود. در میان تمام محصولات جنگلی، هیزم با 47 درصد سهم، بیشترین مشارکت در درآمد جنگل را داشت. علاوه بر این، این مطالعه نشان داد که افزایش در تحصیلات سرپرست خانوار، درآمد دام، درآمد کشاورزی، درآمد غیرکشاورزی و درآمد حاصل از مالکیت زمین باعث کاهش وابستگی جنگل خواهد شد. این مطالعه نتیجه گیری می کند که منابع جایگزین انرژی، روش های کشاورزی مدرن، دسترسی به تحصیلات عالی و آگاهی عمومی در مورد تنوع زیستی برای ایجاد تعادل بین وابستگی به جنگل و حفاظت از تنوع زیستی ضروری هستند.

1 مقدمه معیشت روستایی به شدت به منابع محیطی در کشور های در حال توسعه وابسته است. مهمتر از همه، منابع اکولوژیکی مانند الوار، هیزم، غذا دارو نقش حیاتی در معیشت مردم روستایی ایفا می کنند (Angelsen et al., 2014;Babulo et al., 2009;Fikir et al., 2016). خانوارهای مناطق روستایی نه تنها از منابع جنگلی برای برآورده کردن نیازهای معیشتی خود استفاده می کنند بلکه درآمد نقدی قابل توجهی را با محصولات جنگلی مبادله می کنند (Mamo et al., 2007). طبق یک تخمین، 20 درصد از جمعیت جهان به منابع جنگلی برای برآورده کردن نیاز های زندگی ضروری خود وابسته هستند (Cheng et al., 2019). این پیوند بین وابستگی به جنگل و حفاظت از تنوع زیستی نگرانی قابل توجهی را برای محققان به منظور درک عوامل وابستگی خانوار به منابع جنگلی در جهت پایداری مدیریت جنگل و حفاظت از تنوع زیستی ابراز می کند.

4- نتیجه گیری و کابردهای سیاستی

منابع جنگلی نقش مهمی در زندگی روستایی بازی می‌ کنند، اما برداشت بی رویه این منابع باعث ایجاد مشکلات زیست‌ محیطی برای حفاظت از تنوع زیستی و اکو سیستم می ‌شود. هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر وابستگی به جنگل در دره چپروت در شمال پاکستان است. منابع اصلی درآمد در دره چاپروت شامل درآمد جنگل، درآمد دام، درآمد کشاورزی و درآمد غیرکشاورزی می باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که درآمد جنگل دارای سهم قابل‌توجه ۳۲ درصدی از کل درآمد خانوار است در حالی که درآمد غیر کشاورزی، درآمد کشاورزی و درآمد دام به ترتیب ۴۴ درصد، ۱۳ درصد و ۹ درصد است. درآمد جنگل دومین منبع بزرگ درآمد در میان سایر منابع درآمد است. هیزم با سهم 47 درصدی دارای سهم مهمی در درآمد حاصل از جنگل است. گذشته از این، ارتباط منفی تحصیلات سرپرست خانوار، درآمد کشاورزی، درآمد غیر کشاورزی و مالکیت زمین، نگرش مفیدی را برای محققان و سیاست گذاران ارائه می‌ دهد. از این رو ، نتایج مطالعه ما تأیید می کند که افزایش درآمد غیرکشاورزی و درآمد کشاورزی منتج به کاهش وابستگی به جنگل در دره چاپروت می گردد.

تصاویر فایل ورد ترجمه مقاله (جهت بزرگنمایی روی عکس کلیک نمایید)

11371-IranArze     11371-IranArze1     11371-IranArze2